Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Καλλικράτης... συνέχεια (3)

Συνεχίζεται η συζήτηση για το σχέδιο Καλλικράτης, δείτε μερικές ακόμη απόψεις ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: