Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Ημέρα περισυλλογής σήμερα, για μας τους παλιότερους που ζήσαμε τα γεγονότα αλλά και για τους νεότερους που πρέπει να τα μελετήσουν.

Ημέρα περισυλλογής σήμερα, για όλους.

Η Ιστορία διδάσκει αλλά και εκδικείται καμιά φορά όσους την αγνοούν.