Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Ο Prefadoros δεν συκοφαντεί κ. Αρματά και κ. Κωστούρο

Έχοντας για χρόνια ο ίδιος νοιώσει τη συκοφαντία, και χωρίς μάλιστα να μπορεί να απαντήσει, είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνει στη ζωή του. Prefadoros

Επειδή δέχτηκα, ας την πούμε διαμαρτυρία, από τον κ. Αρματά και το Δήμαρχο κ. Κωστούρο ότι έχω γράψει ανακρίβειες για την κ. Αρματά Ευθυμία και ότι αυτή τελικά δεν έχει προσληφθεί ως Σύμβουλος του Δημάρχου και δεν έχει πληρωθεί καθόλου από το Δήμο, νομίζω ότι οφείλονται κάποιες εξηγήσεις.

Κατ΄αρχήν από τον Prefadoro, δεν αναφέρθηκα πουθενά για πληρωμή και καθήκοντα εκτός από αυτά που αναφέρονται στις αποφάσεις 289 10-8-2012 και 333 25-9-2012 του Δημάρχου Ναυπλιέων κ. Κωστούρου, όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί στο Διαύγεια.

Αυτή είναι και η μοναδική αναφορά του Prefadorou, ολόκληρη η ανάρτηση, εδώ.

Αν κάποιοι άλλοι έχουν γράψει ή σχολιάζουν την πρόσληψη της κ. Ευθυμίας Αρματά δεν είναι υπεύθυνος ο Prefadoros.

Εγώ έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία και δεν έλαβα απαντήσεις.

Αν ήθελε ο κ. Αρματάς και κυρίως ο κ. Κωστούρος, να μην "σέρνεται" αυτή η υπόθεση, όφειλαν να απαντήσουν και κυρίως, ο Δήμαρχος, να ανακαλέσει την πρόσληψη και να την δημοσιεύσει.

Γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα δεν το γνωρίζω, αυτός όμως δεν είναι λόγος για να κατηγορείται ο Prefadoros.

Αυτό που είναι σίγουρο κ.κ. Αρματά και Κωστούρο είναι ότι προκηρύχτηκε η θέση, η κ. Ευθυμία Αρματά υπέβαλε αίτηση και ο Δήμαρχος την προσέλαβε.

Τα υπόλοιπα πρέπει να μας τα εξηγήσετε εσείς, έστω και τώρα.

Γιατί δηλαδή δεν άσκησε, όπως λέτε, τα καθήκοντά της και γιατί δεν αμείβεται.

Υπάρχει κάποιος λόγος που αφήνετε να αιωρείται αυτή η εκκρεμότητα και γιατί δεν ολοκληρώθηκε η πρόσληψη;

Με την ευκαιρία να ξαναρωτήσω, γιατί διορθώθηκε η πρώτη πρόσληψη 289 με την δεύτερη 333;

*** Δεν είμαι Νομικός και ούτε τον παριστάνω, θα ήθελα μια ερμηνεία για το άρθρο του Νόμου, αν έχει σχέση με την περίπτωσή μας.

"ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4071
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Άρθρο 12
Θέματα προσωπικού ΟΤΑ

4. Γενικοί Γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."