Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόστιμο της Περιφέρειας για την Καραθώνα

Πριν από λίγο πρωτοκόλλησα την κατωτέρω επιστολή στο Δήμο Ναυπλιέων, αφορά το πρόστιμο που μας επέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το ΧΑΔΑ της Καραθώνας.

Γνωρίζω ότι κάποιοι συμπολίτες θεωρούν γραφική την επιμονή μου στο θέμα, δικαίωμά τους.

Δικαίωμά μου να θεωρώ εγκληματική την αδιαφορία τους για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας.

Η επιστολή.

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων         Ναύπλιο, 14 Απριλίου 2014

Θέμα: Το 32ο της πρόσκλησης της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14-4-2014

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

στη σημερινή 14-4-2014 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων, υπάρχει ως θέμα, το υπ.αρ. 32:

ΘΕΜΑ 32ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπάνης επιβολής διοικητικού προστίμου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Καραθώνα Ναυπλίου

το οποίο αφορά την αποδοχή και πληρωμή του προστίμου που επέβαλε στις 17 Δεκεμβρίου 2013, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο Δήμο Ναυπλιέων, όπως αναφέρεται σχετικά:

"Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με την 89916/7622/17.12.2013 απόφασή του επέβαλε διοικητικό πρόστιμο , σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 , στο Δήμο Ναυπλιέων για τον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή – θέση «Καραθώνα» - Δ. Ναυπλιέων , ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) επειδή διαπιστώθηκε ότι:

 ο ΧΑΔΑ ήταν σε λειτουργία καθώς πραγματοποιούνταν ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και μέρος αυτών ήταν ακάλυπτα

 δεν υπήρχε προστατευτική περίφραξη με συνέπεια την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο χώρο του ΧΑΔΑ

 διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάσπαρτων εστιών φωτιάς και ανάδυση καπνών γεγονός που υποδηλώνει προηγούμενη εκδήλωση φωτιάς

Τα παραπάνω συνιστούν παράβαση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κίνδυνου ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κατ' επέκταση τη δημιουργία κινδύνου της δημόσιας υγείας.

Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ Πράσινου Ταμείου (Κ.Α.Ε. 3517) και 40% υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3739)"

Το πρόστιμο αυτό, σύμφωνα με την περιγραφή του 32ου θέματος, προτίθεστε να επιβάλετε προς πληρωμή από τους Δημότες του Δήμου Ναυπλιέων.

Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να πληρωθεί από αυτούς, τη στιγμή κατά την οποία δεν έχουν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για το συγκεκριμένο ΧΑΔΑ Καραθώνας, αφού οι αποφάσεις δεν έχουν εγκριθεί Νόμιμα από τα αρμόδια θεσμικά όργανα που τους εκπροσωπούν στο Δήμο Ναυπλιέων.

Σας δηλώνω ότι δεν δέχομαι να πληρώσω για μη Νόμιμες αποφάσεις οργάνων της διοίκησης του Δήμου που εκτός των άλλων έχουν σαν συνέπεια την μόλυνση του περιβάλλοντος και επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία.

Προτίθεμαι να ασκήσω κάθε Νόμιμο δικαίωμα ώστε το πρόστιμο να πληρωθεί από τους υπευθύνους και όχι από τους Δημότες, καθώς και προσφυγή για τη Νομιμότητα της απόφασης.

Παρακαλώ η παρούσα να αναγνωσθεί πριν από την ψηφοφορία του 32ου θέματος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων της 14-4-2014.

Με τιμή

Εμμανουήλ Περράκης

Φαρμακοποιός

Δημότης Ναυπλίου