Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Άγρια κόντρα Δημάρχων με Περιφέρεια για τα σκουπίδια

Συ­νε­δρί­α­σε την Τρίτη 10 Ιουνίου το ΔΣ της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Έ­νω­σης Δή­μων Πε­λο­πον­νή­σου, υ­πό την προ­ε­δρί­α του Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα, Δη­μάρ­χου Κα­λα­μά­τας και Προ­έ­δρου της ΠΕΔ με κύριο θέμα τα σκουπίδια, αφού, «δεν υ­πάρ­χουν ε­ξε­λί­ξεις ό­σον α­φο­ρά στις ε­νέρ­γει­ες της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου για τη δι­α­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των, ού­τε και εκ μέ­ρους της α­να­δό­χου ε­ται­ρεί­ας, με α­πο­τέ­λε­σμα οι Δή­μοι να αν­τι­με­τω­πί­ζουν σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα», ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο Πρό­ε­δρος του ΦΟΔ­ΣΑ και Δή­μαρ­χος Τρί­πο­λης Ι­ω­άν­νης Σμυρ­νι­ώ­της.

Γνωρίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών, λίγο ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν πρώτα και σε ενδιαφέρον αλλά και σε απόφαση επιλογής Περιφερειάρχη, Δημάρχων και Συνδυασμών στις πρόσφατες εκλογές.


Οι δικοί μας Δήμαρχοι, Καμπόσος και Κωστούρος, με τρεις ανοιχτούς ΧΑΔΑ στους Δήμους μας δεν βλέπουμε να αντιδρούν, ούτε για τα πρόστιμα που άρχισαν να πέφτουν και στα οποία ο Prefadoros έχει αναφερθεί, Κόντρα Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Δήμο Ναυπλιέων για το Σκουπιδότοπο της Καραθώνας και Στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόστιμο για τα σκουπίδια της Καραθώνας.

Βέβαια η Ένωση Δήμων της Πελοποννήσου θυμήθηκε λίγο μετά τις εκλογές να έρθει σε σύγκρουση με την Περιφέρεια, οι λόγοι προφανείς, άλλη βαρύτητα και σημασία θα είχε πριν από τις εκλογές.

Παρ΄όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον και για το λόγο ότι όλοι θα προσπαθήσουν να αποτινάξουν τις ευθύνες τους και για τα πρόστιμα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ώπα Υπουργέ μου, για επανέλαβε...

Ο Prefadoros εξακολουθεί να επιμένει και να αναδεικνύει ότι αφορά ένα έγκλημα διαρκείας σε βάρος του περιβάλλοντος και της ίδιας μας της ζωής.

Η απόφαση της ΠΕΔ που αφορά τα πρόστιμα και η ενδιαφέρουσα θέση για την αυτοτέλεια των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

"Επιβολή προστίμων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους Δήμους για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας επιβάλλουν στους Δήμους υπέρογκα πρόστιμα όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ανεχθούν περαιτέρω αυτή την κατάσταση.
Το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου, αφού συζήτησε το θέμα της επιβολής προστίμων, περίπου 900.000 ευρώ, σε Δήμους από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποφάσισε:

1. Θεωρεί απαράδεκτη, άδικη, προσβλητική, προκλητική και υποκριτική τη συμπεριφορά της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, με την επιβολή εξαντλητικών προστίμων σε Δήμους, χωρίς οι Δήμοι να είναι υπεύθυνοι για την παράβαση που τους καταλογίζεται,
2. Πιστεύει ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, εάν έπρεπε να επιβάλουν πρόστιμα σε κάποιον, το σωστό θα ήταν να τα επιβάλουν κυρίως στον Περιφερειάρχη ή και τους εμπλεκόμενους Υπουργούς, για την απαράδεκτη, την προκλητική, την πρόχειρη (να μην πούμε τίποτε χειρότερο) και την ατελέσφορη πολιτική στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και
3. Ζητεί από την Κυβέρνηση την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και την αφαίρεση της αρμοδιότητας από τους Περιφερειάρχες να επιβάλουν πρόστιμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης είναι ισοδύναμοι, ισότιμοι και παράλληλοι κατά το Νόμο και, επομένως, δε νοούνται πράξεις επιβολής και τιμωρίας του Περιφερειάρχη προς τους Δήμους.
4. Τέλος, καλεί όλους τους Δήμους να μην καταβάλουν τα πρόστιμα, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη και σε πολιτικό επίπεδο να αγωνισθούν για την αυτοτέλεια, την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι δεν μπορεί να ΄ναι οι αποδιοπομπαίοι του συστήματος και τα υποζύγια για φορτία ευθυνών που δεν τους ανήκουν."

Prefadoros