Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Δεν έχω πρόβλημα να ζητήσω συγγνώμη από το Δήμαρχο για το θέμα της Ευαγγελίστριας, αλλά χρειάζονται εξηγήσεις... Γιατί ο κύριος Γκότσης κατέθεσε έφεση και τι σημαίνει το λευκό του κυρίου Κοκκινόπουλου;

Σήμερα επιτέλους, με τόσων ημερών καθυστέρηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ανέβηκε στο Διαύγεια η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευαγγελίστρια...

Η απόφαση παραπέμπει το θέμα, με πρόταση του Δημάρχου, στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας αφού η υπόθεση αφορά ποσό πάνω από 30.000 Ευρώ, και φυσικά λέει να μη γίνει έφεση, επιπροσθέτως ζητά και νέα γνωμοδότηση, όπως προβλέπει ο Νόμος, να υπάρχει όταν γίνει η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σαφής λοιπόν η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνη με το Νόμο, ξεδιαλύνει και τα ερωτήματα που είχαν τεθεί, μέχρι κάποιο βαθμό, γιατί κάποια μένουν...


α) Ο κύριος Γκότσης, ΜΕΤΑ την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ασκεί έφεση ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, με δική του πρωτοβουλία; Χωρίς γνώση του Δημάρχου; Έχει τέτοιο δικαίωμα;

β) Ο κύριος Δήμαρχος, αφού σωστά λέει να μη γίνει έφεση και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο, γιατί δε συγκάλεσε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο, αν υπήρχε προθεσμία κατάθεσης της έφεσης, και άφησε τον κύριο Γκότση να ασκήσει έφεση; Κάτι δεν πάει καλά εδώ...

γ) Ο φίλος μου ο κύριος Κοκκινόπουλος, αφού κακώς δεν γράφεται στην απόφαση η αιτιολογία για το λευκό, στην ουσία αρνητική ψήφος, που ψήφισε, μπορεί να μας αιτιολογήσει την ψήφο του; Ήθελε να γίνει έφεση; Κάτι άλλο;

δ) Επιτέλους ας λυθεί το θέμα της μόνιμης απουσίας των δυο εκπροσώπων της παράταξης του κυρίου Γραμματικόπουλου από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής... Είπαμε ότι έχει ευθύνη ο Δήμαρχος, αλλά και ο Γραμματικόπουλος γιατί δε βρίσκει λύση στο θέμα; Το πιο σημαντικό όργανο, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις.

Δεν είμαι νομικός για να κρίνω τη συμπεριφορά του κυρίου Γκότση, έχω δικαίωμα όμως σαν πολίτης και Δημότης του Δήμου Ναυπλιέων, να ζητώ εξηγήσεις και από το Δήμαρχο και από το νομικό σύμβουλο του Δήμου και αν κάνω λάθος, έχω το θάρρος να ζητώ και συγγνώμη δημόσια...

Αυτά εν όψει της σύντομης χρονικά σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί όπου θα φανεί η αλήθεια, όπως και οι σκοπιμότητες...

Prefadoros

Όπως πάντα, δημοσιεύω την πρόταση του Δημάρχου και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε α) την μη άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης & την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω του οικονομικού αντικειμένου της διαφοράς σύμφωνα με την περιπτ ιδ΄του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και β) την ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή και δεύτερης γνωμοδότησης επί του θέματος , ενόψει της συζήτησης του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Καλούνται τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 12250/2-6-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων, την πρόταση του κου Δημάρχου, την με αριθ. 194/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, την ισχύουσα νομοθεσία (τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 ) και μετά από διαλογική συζήτηση .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

(Ο κ. Παντελής Κοκκινόπουλος ψήφισε λευκό)

1. Την μη άσκηση έφεσης κατά της 194/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου και την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

2. Την ανάθεση στο δικηγόρο Ναυπλίου Πετρόπουλο Γεώργιο (Α.Δ.Σ 432 ) έκδοσης γνωμοδότησης επί του θέματος ενόψει της συζήτησής του στο Δημ. Συμβούλιο.

Ολόκληρη η απόφαση