Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Παρά και τη δικαστική απόφαση που δικαιώνει την Ευαγγελίστρια, φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι στο Δήμο Ναυπλιέων που αρνούνται να συμμορφωθούν… Ο ρόλος του κυρίου Γκότση...


Θα θυμάστε, ότι ενώ προχωρούσε για εξεύρεση χρηματοδότησης η ανέγερση του κτηρίου που θα στέγαζε το Συσσίτιο της Ευαγγελίστριας, με την ένταξη στο ΕΣΠΑ, "ανακαλύφθηκε" ότι ο Ναός της Ευαγγελιστρίας χρωστούσε από εισφορά σε χρήμα και γη 427.496, 85 Ευρώ από την πράξη εφαρμογής ένταξης στο σχέδιο πόλης το 1998.

Έτσι , κατά τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν μπορούσε να εκδοθεί οικοδομική άδεια, αν πρώτα δεν εξοφλείτο αυτό το ποσό...

Η Ευαγγελίστρια προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ώστε να ακυρωθεί το πρόστιμο...


Δε θα εκφράσω την προσωπική μου κρίση, θα προτιμήσω να παρουσιάσω στοιχεία της δικογραφίας και του φακέλλου της υπόθεσης, ώστε κάθε καλόπιστος να κρίνει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για την ταλαιπωρία αλλά και την καθυστέρηση στην ανέγερση του κτηρίου και ίσως για τα συμφέροντα που θέλουν να εμποδίσουν αυτή την ανέγερση.

Ο Δήμος, πριν φτάσει να ζητά τα χρήματα, είχε στη διάθεση του τις εξής γνωμοδοτήσεις, αναφέρω για συντομία μόνο τα δια ταύτα, όλα τα έγραφα βρίσκονται στο αρχείο μου:

*** ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΡΟΥΣΣΗΣ Δικηγόρος Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδικός Επιστήμων ΓΤΔ Παντείου Πανεπιστημίου

Αθήνα, 27.05.2011
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
......................................................................

9. Με βάση τα ανωτέρω, η αξίωση του Δήμου εκ της ως άνω πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα και της σχετικώς εκδοθείσας ταμειακής βεβαίωσης έχει παραγραφεί, η δε ταμειακή βεβαίωση του Δήμου Ναυπλίου τυγχάνει ακυρωτέα. Επικουρικώς, σε περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι ο Δήμος Ναυπλίου δεν εξέδωσε βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα, πάλιν το σχετικό δικαίωμα του Δήμου να προβεί σε βεβαίωση και είσπραξη έχει αποσβεσθεί.

Σε κάθε δε περίπτωση, η απαίτηση του Δήμου Ναυπλίου είναι μη επιδιώξιμη, ώστε οποιαδήποτε ένδικη διαδικασία θα οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, ήτοι την αναγνώριση της ανυπαρξίας της οφειλής του Ναού και το απαράδεκτο της εγερθείσας αξίωσης του Δήμου Ναυπλίου λόγω παραγραφής ή λόγω παρόδου απράκτου της αποσβεστικής προθεσμίας.

Ο γνωμοδοτών Δημήτριος Κ. Ρούσσης

*** Ο Δήμος θέλει και άλλη γνώμη και απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών στις 2/3/2015:


Η απάντηση του Υπουργείου είναι σαφής περί αποσβεστικής προθεσμίας:


*** Παρόλο που η απάντηση είναι σαφής, ο Δήμος αναθέτει και στον έγκριτο συμπολίτη Δικηγόρο Κωνσταντίνο Καράπαυλο να γνωμοδοτήσει και αυτός για το θέμα, ο οποίος σε μια μακροσκελέστατη και εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση, στις 27/3/2015 αποφαίνεται τα εξής:

Προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Ναυπλιέων και
Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμου Ναυπλιέων

Γνωμοδότηση
Κωνσταντίνου Νικολάου Καραπαύλου, δικηγόρου παρ΄εφέταις Ναυπλίου, κατοίκου Ναυπλίου, οδός Οθωνος αριθ. 2
......................................................................

Μετά ταύτα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ότι:
Το δικαίωμα του Δήμου Ναυπλιέων να βεβαιώσει στους οικείους βεβαιωτικούς καταλόγους την οφειλή του ιερού ναού Ευαγγελιστρίας, λόγω εισφοράς σε χρήμα για την πολεοδόμηση της ιδιοκτησίας του στην περιοχή Πρόνοιας, έχει αποσβεσθεί.

Ναύπλιο 27 Μαρτίου 2015
Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος Κωνσταντίνος Καράπαυλος

Θα περίμενε κανείς το θέμα να τέλειωνε εκεί, όμως, άγνωστο γιατί, από πλευράς Δήμου, υπάρχει επιμονή η οποία συνεχίζεται ακόμη και μετά την απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, το οποίο με αναλυτικό σκεπτικό δέχεται ότι το δικαίωμα του Δήμου έχει αποσβεσθεί και ακυρώνει την πράξη του καταλογισμού των 427.496, 85 Ευρώ...

Δείτε την απόφαση, στην αρχή και το τέλος:
Όταν υπάρχουν τόσο ξεκάθαρες απόψεις ειδικών και αρμοδίων, όταν υπάρχει απόφαση Δικαστηρίου, είναι δυνατόν ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου να πιέζει με κάθε τρόπο ώστε να ασκηθεί έφεση, σε μια χαμένη υπόθεση για το Δήμο, που μόνο αποτέλεσμα θα έχει την αιώνια καθυστέρηση να προχωρήσει η ανέγερση του κτηρίου για το Συσσίτιο της Ευαγγελίστριας;

Κύριε Γκότση, επειδή στη νέα γνωμάτευση σας προς τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνία 2/6/2017 αφήνεται υπαινιγμούς για πιθανή συγκάλυψη και άλλων περιπτώσεων οφειλών πολιτών, που όμως δεν έχουν καμιά σχέση με τον καταλογισμό στην Ευαγγελίστρια, αλλά δείχνετε και υπερβάλλοντα ζήλο θα έλεγα, προκαταλαμβάνοντας και αποφάσεις αιρετών οργάνων αλλά και αποφάσεις εφετείων και φτάνετε σε αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο, θα σας παρακαλούσα σαν πολίτης, να αφήσετε τις όποιες σκοπιμότητες και να μιλήσετε καθαρά για την υπόθεση...

Κάπου, κάτι δεν κολλάει κύριε Γκότση... Οφείλετε εξηγήσεις...

Prefadoros

Υ.Γ. Μου λένε πολλοί, γιατί υποστηρίζεις τόσο το Συσσίτιο; Μα γιατί πρόκειται για πραγματική προσφορά και αλληλεγγύη... Όχι ελεημοσύνη... Αυτή είναι η διαφορά και το μεγαλείο του...