Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Τρομερά δύσκολες και με τεράστιο κόστος οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στον Άγιο Γεώργιο, σύμφωνα με απόφαση του ΚΑΣ...

Κεραυνός εν αιθρία(;) η απόφαση του ΚΑΣ για τον Άγιο Γεώργιο, ένα πολύ δύσκολο έργο καλείται να εκτελεστεί και εκεί που λέγαμε για τη σκεπή και κάποιες ρωγμές, και μόνο η ανάγνωση της απόφασης δείχνει ότι πρέπει να γίνει μια σειρά από πολύπλοκες εργασίες και φυσικά πολυδάπανες...

Δεν είμαι μηχανικός, ούτε ειδικός, διαβάζοντας όμως την απόφαση καταλαβαίνω ότι υπάρχει μπροστά μας ένα βουνό και σκέφτομαι ότι πιθανόν το ίδιο βουνό να έχουμε να ανιμετωπίσουμε και με τον Άγιο Νικόλαο.

Το να καταλογίσεις ευθύνες είναι σαν να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα, ήθελα να ήξερα πάντως, αυτό το υπουργείο πολιτισμού και οι κατά τόπους εκπρόσωποι του, μέσα στα καθήκοντα τους δεν είναι και να παρακολουθούν την κατάσταση που βρίσκονται τα μνημεία της περιοχής τους;


Θα μου πεις στην Ελλάδα βρισκόμαστε...

Λοιπόν, τι μέλει γενέσθαι;

Κατ΄αρχήν το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για μακρύ μέλλον στην αποκατάσταση, μετά είναι να βρεθεί τρόπος να χρηματοδοτηθεί το έργο.

Ήδη πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στην Περιφέρεια με τον Τατούλη, τον Κωστούρο και τον Παπα Λευτέρη για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ.

Το ποσό που ακούστηκε φτάνει και στα 2,5 εκατομμύρια Ευρώ, τεράστιο νούμερο, μακάρι να είναι λιγότερο...

Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, η απόφαση του ΚΑΣ, που αποτυπώνει όμως και το πολυσύνθετο πρόβλημα, είναι κατατοπιστική, δείτε την:

Εγκρίνουμε την στατική μελέτη επειγουσών εργασιών στον μητροπολιτικό Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο (Α΄ Φάση), με τους ακόλουθους όρους:

1. Η μέθοδος ενίσχυσης των πεσσών να αποφασισθεί μετά την καθαίρεση των υπαρχόντων σκυροδεμάτων για την αποκάλυψη της αρχικής μορφής τους και τη διαπίστωση της παθολογίας τους. Η αποκάλυψη των πεσσών να γίνει μετά από υποστύλωση των τεσσάρων τόξων τους. Με την πρόοδο των εργασιών και τη σταδιακή αποκάλυψη και των τεσσάρων πεσσών, κατόπιν συνεργασίας με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, να υποβληθεί στη ΔΑΒΜΜ για έλεγχο και έγκριση, πρόταση εφαρμογής για την ενίσχυση του κάθε πεσσού.

2. Να υποβληθούν σχέδια λεπτομερειών του τρόπου αγκύρωσης των προτεινόμενων ελκυστήρων του ανατολικού τμήματος του μνημείου.

3. Να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης συστήματος ελκυστήρων και στον κυρίως ναό και να κατατεθούν τα σχετικά σχέδια και οι υπολογισμοί στη ΔΑΒΜΜ για έλεγχο και έγκριση.

4. Για την αποφόρτιση των θόλων του ιερού, να μην κατασκευαστεί ξύλινη στέγη αλλά να γίνει πλήρωση με ελαφρύ αδρανές υλικό. Η επιστέγαση της ανατολικής θολοδομίας του αρχικού κελύφους του μνημείου να αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή.

5. Μετά την απομάκρυνση του επιχρίσματος των όψεων στην ανατολική και νότια πλευρά του ναού, να αποτυπωθούν με λεπτομέρεια οι όψεις του μνημείου και να συμπληρωθεί η υπάρχουσα μελέτη αποτύπωσης με έξοδα και ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του έργου. Η εφαρμογή ή όχι των νέων αρμολογημάτων θα αποφασισθεί στη συνέχεια.

6. Στα αρμολογήματα να γίνει χρήση φυσικής υδραυλικής ασβέστου και συμβατών υλικών, η σύνθεση των οποίων να προκύψει μετά τον εργαστηριακό έλεγχο των υφιστάμενων και σε συνεργασία με τη ΔΑΒΜΜ και το τμήμα Τεχνικών Έργων Αναστήλωσης.

7. Η κεράμωση της στέγης να πραγματοποιηθεί με χειροποίητα βυζαντινά κεραμίδια τα οποία θα τοποθετηθούν ημικολυμβητά. Κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης της υφιστάμενης κεράμωσης, να πραγματοποιηθεί έρευνα για τον εντοπισμό των αρχικών κεραμιδιών ώστε όσα νέα κεραμίδια απαιτηθούν, να κατασκευασθούν ως ακριβή αντίγραφα αυτών.

8. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να πραγματοποιηθεί τμηματική ανασκαφική διερεύνηση των θεμελίων σε όλη την εξωτερική περίμετρο του κτηρίου. Να κατατεθούν στη ΔΑΒΜΜ για έγκριση τα σχέδια λεπτομερειών για την ενίσχυση των θεμελίων εφόσον απαιτηθεί και για την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του μνημείου.

9. Να συνταχθεί τεχνική έκθεση πρώτων σωστικών μέτρων για την προστασία του ζωγραφικού και ανάγλυφου διακόσμου, τα οποία θα εφαρμοστούν πριν τις αναστηλωτικές εργασίες. Επιπλέον, να προσδιορίζεται αναλυτικά η μεθοδολογία αποτοίχισης των τμημάτων του ζωγραφικού διακόσμου στον ένα πεσσό όπου θα εφαρμοστούν οι προτεινόμενες επεμβάσεις, με σκοπό την τεκμηρίωση της παθολογίας και των οριστικών προτάσεων συντήρησης και αποκατάστασης.

10. Να εκπονηθεί μελέτη για τη συντήρηση του συνόλου του ζωγραφικού διακόσμου του ναού. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις συντήρησης να συνάδουν με τις τελικές προτάσεις αναστήλωσης, που θα οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση των επειγουσών της παρούσας μελέτης.

11. Για τις ανάγκες επίβλεψης των αρχαιολογικών ερευνών να προσληφθεί αρχαιολόγος, ο οποίος θα αμείβεται από τον φορέα εκτέλεσης του έργου και θα συνεργάζεται με το επιστημονικό προσωπικό της ΕΦΑ Αργολίδας.

12. Σε δεύτερη φάση να εκπονηθεί αρχιτεκτονική και στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του συνόλου του μνημείου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από την Α΄ Φάση εργασιών.

Η απόφαση

Ευτυχώς που σταμάτησαν στον αριθμό 12...

Είπα να κάνω διακοπές, όμως όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, ταυτισμένα και με τις μνήμες, όλα παραμερίζονται.

Prefadoros