Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Απίθανα ποσά σε λογισμικά και για το 2018, ΔΟΠΠΑΤ 29.000 Ευρώ, ΔΟΚΟΙΠΑΝ 26.000 Ευρώ, ιστοσελίδα ΔΟΠΠΑΤ 9.400 Ευρώ...

Θα είμαι σαφής, ο Δήμος Ναυπλιέων διαθέτει επιστήμονες Πληροφορικής και Οικονομικών που στελεχώνουν τις υπηρεσίες του, δε θα έπρεπε αυτοί να έχουν το σχεδιασμό και την ευθύνη όλων των προγραμμάτων Η/Υ, της μηχανοργάνωσης και των εργασιών που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του Δήμου και των Νομικών προσώπων του;

Γιατί λοιπόν δεν αξιοποιούνται αυτά τα στελέχη και η Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ, ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΑΝ, ακόμα και ο Δήμαρχος, δίνουν με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες λογισμικού, αρκετές δεκάδες χιλιάδες Ευρώ κάθε χρόνο;

Γιατί δε γίνεται διαγωνισμός; Δεν είναι κάτι επείγον για να δικαιολογείται η απευθείας ανάθεση.


Έχει ξεφύγει το πράγμα, ξεπεράστηκαν τα όρια της απλής σπατάλης...

Δείτε τις αποφάσεις, χωρίς ονόματα φυσικά που υπάρχουν στο αρχείο μου και στη Διαύγεια, και τις συμπτώσεις:

ΔΟΠΠΑΤ

20/2/2018 Αποτύπωση των Οικονοµικών Συναλλαγών του N.Π.∆.∆ µε τη ∆ιπλογραφική Μέθοδο, για το έτος 2018 εκτιµώµενης αξίας 14.000 ευρώ

20/2/2018 Συντήρηση & Υποστήριξη του Λογισµικών προγραµµάτων του ∆ΟΠΠΑΤ Ναυπλίου για το έτος 2018 προϋπολογισµού 15.000 ευρώ

Οι δύο αναθέσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου που στεγάζονται στην ίδια διεύθυνση και έχουν το ίδιο τηλέφωνο, σύνολο 29.000 Ευρώ.

ΔΟΚΟΙΠΑΝ

12/2/2018 Αποτύπωση των Οικονοµικών Συναλλαγών του N.Π.∆.∆ µε τη ∆ιπλογραφική Μέθοδο, για το έτος 2018 12.000 ευρώ

12/2/2018 Συντήρηση & Υποστήριξη του Λογισµικού του ∆ΟΚΟΙΠΑΝ Ναυπλίου για το έτος 2018 14.000 ευρώ

Οι δύο αναθέσεις στην ίδια εταιρεία, σύνολο 26.000 Ευρώ.
...........................................................................

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΟΠΠΑΤ

Να πάμε και στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΠΑΤ η οποία λειτουργεί από το 2017 με απευθείας ανάθεση της προηγούμενης Προέδρου και η οποία στοίχισε για όλο το χρόνο 14.000 Ευρώ:
  1. Για την υπηρεσία σχεδιασμού - ανάπτυξης - κατασκευής της ιστοσελίδας πλήρωσε ο ΔΟΠΠΑΤ 4.900 Ευρώ, μια δουλειά που στην ελεύθερη αγορά δε στοιχίζει πάνω από 500 Ευρώ.
  2. Για υπηρεσία της καθημερινής διαχείρισης της ιστοσελίδας 5.704 Ευρώ, για δουλειά δέκα-δεκαπέντε λεπτών μια δυο φορές την εβδομάδα.
  3. Για υπηρεσία της ετήσιας συντήρησης της ιστοσελίδας 3.224 Ευρώ, δηλαδή domain name (όνομα) και hosting (φιλοξενία) που στοιχίζουν στην αγορά πολύ λιγότερο από 200 Ευρώ.
Τι να πει κανείς; Οι απευθείας αναθέσεις συνεχίζονται αμείωτες και φέτος από τη διάδοχο της προηγούμενης Προέδρου, την τωρινή Πρόεδρο του ΔΟΠΠΑΤ:
  1. Για την υπηρεσία της καθηµερινής διαχείρισης της ιστοσελίδας 4.980 Ευρώ
  2. Για την υπηρεσία της ετήσιας συντήρησης της ιστοσελίδας 4.433,34 Ευρώ
Και στο σύνολο, ένα ακόμη πεντακοσαρικάκι παραπάνω από πέρσι!!!

Έλεος...

*** Προτείνω στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΠΑΤ, να αναλάβω τη διαχείριση της ιστοσελίδας και την ετήσια συντήρηση της, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και υπόσχομαι να αυξήσω και την επισκεψιμότητα της, που βρίσκεται πολύ χαμηλά...

Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για τις δυνατότητες μου να διαχειριστώ την ιστοσελίδα...

(Η εμπειρία μου αποδεικνύεται από την εδώ και πολλά χρόνια κατασκευή προσωπικών ιστοσελίδων και επιχειρήσεων φίλων επαγγελματιών και από την αδιάλειπτη ενημέρωση τριών ιστοσελίδων που διατηρώ και την παρουσία μου στα sosial media.)

Θα περιμένω απάντηση, είμαι έτοιμος, όποια στιγμή θελήσετε αρχίζω δουλειά...

Prefadoros