Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Έντεκα Δημοτικοί Σύμβουλοι κινδυνεύουν με έκπτωση και αποκλεισμό από τις προσεχείς εκλογές...

Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων:

"3. Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης...

4. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης...

5. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος."


Δυστυχώς στο Δήμο Ναυπλιέων γίνεται συνεχής καταστρατήγηση και το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτερο όργανο του Δήμου, έχει καταντήσει κέντρο διερχομένων, όπου όποιος θέλει πηγαίνει και μάλιστα στην αρχή, δίνει ένα παρών και μετά αποχωρεί...

Την κύρια ευθύνη φέρει ο Πρόεδρος Παναγιώτης Μπούκουρης που δεν εφαρμόζει το Νόμο και τον Κανονισμό και γι' αυτό κινδυνεύει να παραπεμφθεί για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Πέρα βέβαια της νομιμότητας, υπάρχει η ουσία, το ότι δηλαδή παίρνονται συνεχώς αποφάσεις με λειψές και οριακές απαρτίες που καθορίζουν τη ζωή του Δήμου και των Δημοτών.

Έχει να κάνει όμως η συμπεριφορά αυτή των Δημοτικών Συμβούλων και με την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη νοοτροπία και επιβολή απόλυτης πειθαρχίας από το Δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο προς την πλειοψηφία, σε βαθμό που να έχει χαθεί η διαφοροποίηση και η ελευθερία της ψήφου, έστω και σε ένα θέμα, κάτι που κάνει πολλούς Συμβούλους να αισθάνονται περιττοί σε μια διαδικασία εκ των προτέρων αποφασισμένη.

Γι' αυτό και παρατηρείται η "λύση" της απουσίας από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και Συμβούλων της πλειοψηφίας...

Αυτό δεν απαλλάσσει τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο από τις υποχρεώσεις τους, που σε περίπτωση έκπτωσης από το αξίωμα τους, θα έχουν και κώλυμα συμμετοχής στις επόμενες Δημοτικές εκλογές, με άλλα λόγια δε θα μπορούν να είναι πάλι υποψήφιοι...

Να δούμε αναλυτικά το απουσιολόγιο των Δημοτικών μας Συμβούλων, τον τελευταίο χρόνο από 13-12-2017 μέχρι και 18-12-2018, σε σύνολο 29 συνεδριάσεων και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο με αργία ή έκπτωση:

Απουσίες σε (29) συνεδριάσεις
Αδικαιολόγητες
Δικαιολογημένες
Σύνολο
Τζαρίμας Ιωάννης
27

27
Γκιαούρη-Κούτσελα Μαργαρίτα
24
3
27
Τόμπρας Γεώργιος
22
3
25
Χρηστίδης Παύλος
22
3
25
Μερμίγκης Παναγιώτης
21
1
22
Δήμας Ανδριανός
21

21
Μπουζαλάς Γεώργιος
20
1
21
Αρματάς Νικόλαος
18

18
Πινάτσης Γεώργιος
16
3
19
Βασιλόπουλος Βασίλειος
13
1
14
Μπαρού Ραφαήλ*
6
1
7

Ο κύριος Μπαρού κινδυνεύει με αργία ενώ οι άλλοι δέκα, ως υπότροποι, με έκπτωση, που σημαίνει ότι θα έχουν και κώλυμα για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές, όπως και ο Πρόεδρος κύριος Παναγιώτης Μπούκουρης που δεν εφάρμοσε το Νόμο.

Αυτή την ανάρτηση θα τη στείλω στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και στο Υπουργείο Εσωτερικών και για να μην υπάρχει υποψία μεροληψίας από τη μεριά μου, παραθέτω και τον πλήρη πίνακα με τους Δημοτικούς Συμβούλους που απουσίαζαν το διάστημα 13-12-2017 έως 18-12-2018...

Prefadoros

Πατήστε για μεγέθυνση...