Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 8-1-1950 ίδια προβλήματα


Σχετικά με τις συνενώσεις και την εκπροσώπηση των διαφόρων περιοχών, βρήκαμε στην "ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΦΩΝΗ" της 8-1-1950 το αίτημα της Αργολίδας, μετά τον διοικητικό διαχωρισμό από την Κορινθία, για χωριστή εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Και έχουν δίκιο.

Πάντως μετά από 60 χρόνια μάλλον είναι καιρός να δούμε την ουσία και τα καλά που θα προκύψουν από τις συνενώσεις του Καποδίστρια 2.