Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Πέρασε χρόνος και απάντηση δεν πήρα για την Καραθώνα


Πριν από ένα χρόνο είχα στείλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα των σκουπιδιών της Καραθώνας, εδώ.

Αν και είναι αυτονόητη η ενημέρωση για την πορεία της αναφοράς, όπως οι ίδιοι βεβαιώνουν, δεν έλαβα ποτέ απάντηση.

Απευθύνομαι λοιπόν και πάλι στην αρμόδια επιτροπή με ένα video της σημερινής κατάστασης του σκουπιδότοπου της Καραθώνας.

Θα περιμένω, κάποτε θα απαντήσουν, έστω και τυπικά.

Η νέα επιστολή:

"Επειδή έχει περάσει ένας χρόνος και μέχρι τώρα δεν έχω λάβει ενημέρωση σχετικά με την αναφορά μου, θα παρακαλούσα να με πληροφορήσετε που βρίσκεται το θέμα.

Ο χώρος της Καραθώνας, και παρά τα λεγόμενα των αρμοδίων, παραμένει ανοιχτός και δέχεται σκουπίδια αν και κατά το μεγαλύτερο μέρος τα παλιά έχουν θαφτεί με χώμα.

Αψευδής μάρτυς το video της περιοχής την 20η Αυγούστου 2012,

http://www.youtube.com/watch?v=_aSRiVWgBQg&feature=youtu.be

Παρακαλώ να τύχω απάντησής σας.

Με τιμή

Εμμανουήλ Περράκης"