Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Γιάννης Μανιάτης: "Τα λεφτά δεν θα τα ακουμπήσει κανείς". Σε ποιους το λέτε κ. Υπουργέ;

«Σε 150 δις. ευρώ θα ανέλθουν τα δημόσια έσοδα για τα επόμενα 30 χρόνια από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία»

«Οι υδρογονάνθρακες είναι συστατικό στοιχείο του πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Δεν έχουν καμία σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Όλα θα γίνουν με διαφάνεια. Κανένας υπουργός δεν μπορεί να αναθέσει καμία εκμετάλλευση χωρίς διεθνή διαγωνισμό και επικύρωση από τη Βουλή. Τα έχουμε διευθετήσει όλα στο νόμο 4001/2011. Τα λεφτά δεν θα τα ακουμπήσει κανείς. Θα πάνε κατευθείαν στο Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών»

Αυτά μας λέει, μόλις προχθές, ο φίλος μας Βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Μανιάτης σε Δελτίο Τύπου που μας έστειλε, εδώ.

Όμως τρεις μέρες πριν, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίνει την τροποποίηση της Δανειακής Σύμβασης, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 240, 12 Δεκεμβρίου 2012, εδώ.

Σε αυτήν και στο προοίμιο στη σελίδα 5844 διαβάζουμε: 1. Τροποποιήσεις στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

... 4. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

- 4.1 ... Εφαρμοσμένο δίκαιο είναι το αγγλικό.

- 4.4 ... Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα σύμβαση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόδοσης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στο μέτρο που τα παραπάνω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα ανωτέρω προβλέπονται από την κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), της ελληνικής δημοκρατίας, του ελληνικού ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πηγή:www.capital.gr

Επίσης ενδεικτικά παραπέμπω εδώ και εδώ από την αρθρογραφία που αναπτύχθηκε στο διαδίκτυο και καταδεικνύει ότι και ο υπόγειος πλούτος έχει στην ουσία παραχωρηθεί στους δανειστές μας μέσα από τη Δανειακή Σύμβαση που υπογράψατε και την πρόσφατη τροποποίησή της.

Λέτε επίσης κ. Μανιάτη, και για να είμαι δίκαιος παραπέμπω εδώ, ότι με το Νόμο 4001/2011 έχουν διευθετηθεί τα θέματα και δεν μπορεί να βάλλει κανείς χέρι στους υδρογονάνθρακες.

Διάβασα και ξαναδιάβασα τα άρθρα του Νόμου, δεν εντόπισα κάτι που να απαγορεύει στους Δανειστές να κατάσχουν τον υπόγειο πλούτο μας.

Αν κάνω λάθος, πολύ και ειλικρινά θα ήθελα να κάνω, πες τε μας, διευκρινίστε αυτά που όλοι αντιλαμβάνονται.

Με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, με πλειοψηφίες της Βουλής μετά από πειθαρχίες, απειλές και διαγραφές, η πλήρης παράδοση της ανεξαρτησίας και της περιουσίας της χώρας έχει συντελεστεί; ναι ή όχι;

Ισχύουν αυτά που διαβάζουμε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή αποτελούν μαγική εικόνα;

Καταπατήσατε το Σύνταγμα κ. Υπουργέ; ναι ή όχι;

Περιμένω την απάντηση για να ζητήσω ταπεινά συγνώμη, και να το βουλώσω για πάντα.

Μέχρι τότε:

Άρθρο 28
1.Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2.Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3.Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας."

Παραίτηση από εθνική κυριαρχία (σ.σ. ασυλία), γίνεται μόνο με ψήφιση νόμου που έχει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων και πάντα με βάση της αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Φυσικά ούτε που διάβασε κανείς τους ποτέ τα παρακάτω:

Άρθρο 36
2.Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει.
3.Μυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν τα φανερά.
4.Η κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης κατά το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 4.

Η νέα δανειακή σύμβαση, αποτελεί διεθνής συνθήκη και δεν μπορεί να κυρωθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αφού η κύρωσή της δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.

*** Είμαι ένας από τους λίγους που στήριξαν το Γιάννη Μανιάτη, όταν οι περισσότεροι κορόιδευαν, από την αρχή της προσπάθειάς του στο θέμα των υδρογονανθράκων, τον στήριξα και στην εκλογή του 2009 με μόνο αντάλλαγμα να μη μας κοροϊδέψει και αυτός όπως σχεδόν όλοι οι πολιτικοί πριν από αυτόν στην Αργολίδα.

Απαιτώ λοιπόν από το Γιάννη Μανιάτη μια καθαρή απάντηση αν και δεν έχει απαντήσει σε κανένα ερώτημα μέχρι τώρα.

Θα επιμένω και θα περιμένω.

Prefadoros