Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

"Και που κράτησαν τους βαρβάρους, τι έγινε;"

Ήρθαν πρώτα, πριν από εκατόν πενήντα χρόνια περίπου και τα γκρέμισαν, μετά ήρθαν και οι σύγχρονοι απόγονοι να ολοκληρώσουν την καταστροφή με την εξαφάνιση.

Τσιμεντένια αυλαία λοιπόν στο Ενετικό Τείχος του 1.500, στην οδό Αμαλίας, στο κέντρο του Ναυπλίου, αυτό ήταν το τέλος.


Προς χάρη επισκεπτών, οχημάτων και καταστημάτων, βωμός στην ανικανότητα και μικρονοηκότητα των σύγχρονων Ελλήνων.

Σ΄ αυτή τη χώρα έχουμε πλεόνασμα ιστορίας και πολιτισμού, μπελάς είναι.

Prefadoros