Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Να απαντήσουν τώρα όσοι έχουν την ευθύνη με ποια κριτήρια αποφάσισαν

Ο Prefadoros παίρνει ένα έργο στην τύχη, από πολλά παρόμοια, που συνεχίζουν, όταν τα δικά μας κόπηκαν (όλα τα παρόμοια εδώ).

"ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)".

Ημερομηνία ένταξης: 5-4-2012, προϋπολογισμός 9.069.429 €.

Απλά να θυμηθούμε ότι η Λέρνα εντάχθηκε στις 26-3-2012 και το Δρέπανο στις 9-4-2012.