Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Το κόλπο για να πληρώνονται οι απευθείας αναθέσεις, που έχει απορρίψει η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου...

Είναι γνωστό ότι για να πληρωθεί μια δαπάνη του Δήμου, συνήθως κάποιου σημαντικού ποσού, χρειάζεται το τιμολόγιο και όλα τα σχετικά έγγραφα, αποφάσεις, ανάθεση, εκτέλεση, παραλαβή, να περάσουν για έλεγχο, για να κριθούν αν όλα έγιναν νόμιμα, από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δεν είναι λίγες οι φορές που δαπάνες επιστρέφονται αθεώρητες, από την Επίτροπο στο Δήμο, και οι οποίες βέβαια, αφού κάπου πάσχουν, δύσκολα υποβάλλονται και πάλι, με αποτέλεσμα η δαπάνη να μην μπορεί να πληρωθεί.


Αφού λοιπόν κάτι δεν έγινε καλά, σύμφωνα με το Νόμο, ο Δήμος είναι εκτεθειμένος απέναντι στον εργολάβο που ζητά τα λεφτά του για τις υπηρεσίες του, ο Δήμος του λέει ότι δεν μπορώ να σε πληρώσω γιατί δεν έχω έγκριση από την Επίτροπο, και με την προτροπή ή όχι του Δήμου, ο εργολάβος καταφεύγει στο Δικαστήριο.

Ακόμη και αν το το έργο δεν έχει παραλειφθεί, από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, το Δικαστήριο συνήθως βγάζει απόφαση ο εργολάβος να πληρωθεί...

Πάει η δικαστική απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία με μία γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, που λέει ότι "είναι καλύτερα να συμβιβαστεί ο Δήμος και να πληρώσει τον εργολάβο", αποφασίζει να πληρώσει τη δαπάνη, παρακάμπτοντας έτσι την Επίτροπο...

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σε Δήμο και ΔΕΥΑΝ, που αφορούν κυρίως προμηθευτές μηχανογραφικών συστημάτων και μελετών (σύμπτωση), στην ουσία πρόκειται για παροχή υπηρεσιών με "ανεξέλεγκτο", μη μετρήσιμο, κόστος και φυσικά με απευθείας αναθέσεις, από τις οποίες αυτοί οι προμηθευτές έχουν εισπράξει από το Δήμο Ναυπλιέων δεκάδες χιλιάδες Ευρώ, ένας μάλιστα εκατοντάδες.

Να δεχτώ ότι όλα έχουν γίνει καλώς και δεν υπάρχουν σκοτεινά σημεία σε αυτές τις συναλλαγές, γιατί ο Δήμος συμβιβάζεται, παρακάμπτοντας την Επίτροπο, και δεν ασκεί όλα τα ένδικα μέσα που του παρέχει ο Νόμος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του;

Και πως είναι δυνατόν, με προμηθευτές που έχουμε δικαστική διαφορά, να τους δίνουμε και νέα απευθείας ανάθεση;

Δείτε μια περίπτωση που απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε δεύτερη μάλιστα υποβολή από το Δήμο για πληρωμή, αλλά τελικά πληρώθηκε με τη μέθοδο της προσφυγής στο Δικαστήριο:

Η υπ’ αριθμ. 180//2013 Πράξη Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με αυτήν «με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, δεδομένου ότι κατά το χρόνο ανάθεσης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών σε εξωτερικό σύμβουλο, η σχετική παρεχόμενη από το νόμο ευχέρεια είχε πλέον καταργηθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του π. δ. 89/2011».

Η ουσία, όπως και να έχει γίνει μια απευθείας ανάθεση, ακόμα και αν δεν έχει τηρηθεί το γράμμα του Νόμου -η ηθική έχει πάει περίπατο-, θα πληρωθεί, έστω και αν χρειαστεί να επιστρατευτούν όλα τα κόλπα του οπλοστασίου της χρηστής διοίκησης...

Από μόνη της η λογική της απευθείας ανάθεσης εμπεριέχει το σπόρο της διαφθοράς...

Prefadoros