Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών στην ένσταση μου για την απόφαση 133/2018 της ΔΕΥΑΝ...

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, έγραφα Μια απόφαση της χρεοκοπημένης ΔΕΥΑΝ περί "εισπραξιμότητας οφειλών", που γεννά ερωτήματα... και ανέφερα τα στοιχεία σχετικά με αυτή την απόφαση που αφορούσε το αν θα παραπέμπονται στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου οφειλές πάνω από 300 Ευρώ...

Και έθετα το ερώτημα: Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κριτήρια και δεδομένα που θα ισχύουν για όλους και για όλες τις περιπτώσεις με τα οποία θα αποφασίζει ο Πρόεδρος και η επιτροπή, και ποια είναι αυτά; Γιατί το "ανά περίπτωση καταναλωτή", αφήνει πολλά περιθώρια για πολλά...


Ενημέρωνα μάλιστα ότι, "Θα προσφύγω στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κάνοντας ένσταση κατά της απόφασης 133/2018..." πράγμα που έκανα την επομένη 27η Σεπτεμβρίου:


Η αντίδραση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Τμήματος Αργολίδας ήταν άμεση, αφού ζήτησε το σχετικό φάκελο της απόφασης 133/2018 από τη ΔΕΥΑΝ.

Χθες έλαβα κοινοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία δημοσιοποιώ ολόκληρη, όπως κάνω πάντα, και από την οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχα δίκιο για την ένσταση μου, αφού εκτός του ότι η απόφαση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει σταλεί για νομιμοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε περιλαμβάνει "ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια" ως προϋπόθεση, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λέει:

"Τέλος, σύμφωνα με την ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση (ΝΣΚ 4/2018): «25γ. Τα Διοικητικά Συμβούλια Δ.Ε.Υ.Α. έχουν αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια για την έκδοση αποφάσεως ρυθμίσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών τους, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η είσπραξη των οφειλών αυτών έχει, ήδη, ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ.. Η εν λόγω, όμως, απόφαση ρυθμίσεως θα πρέπει να γίνεται με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια, βάσει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή κανονισμού της ΔΕΥΑ, τα οποία ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής και το περιεχόμενο της ρυθμίσεως οφειλών πελατών, και δύναται να αφορά είτε το διακανονισμό των οφειλών, με τμηματική καταβολή τους σε περισσότερες δόσεις, είτε και τη διαγραφή μέρους των οφειλόμενων τόκων και προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, χωρίς, πάντως, η απόφαση ρυθμίσεως να δύναται να περιλαμβάνει και τον περιορισμό ή τη διαγραφή οποιουδήποτε μέρους της κύριας οφειλής»."

Δεν ξέρω αν θα ανακληθεί η απόφαση με νεώτερη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακληθεί, αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορεί να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις προ των εκλογών που αφήνουν περιθώρια ρουσφετολογικής εκμετάλλευσης οφειλετών, με το πρόσχημα της διευκόλυνσης τους.

Γιατί περί αυτού πρόκειται, κάτι βέβαια που έχει και αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα της χρεοκοπημένης Επιχείρησης...

Prefadoros