Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Χαθήκαμε πάλι

Χαθήκαμε πάλι και ο λόγος είναι ότι ξαναφτιάχνουμε την ιστοσελίδα μας argolidafree αλλά και το blog μας για καλύτερη ανάγνωση.

Όσο αυξάνεται η επισκεψιμότητα τόσο αισθανόμαστε την ανάγκη για αλλαγές προς το καλύτερο όπως είναι και η βασική αρχή του διαδικτύου: ότι δεν ανανεώνεται πεθαίνει.