Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Οι Σύμβουλοι του Δημάρχου Ναυπλιέων

Προτίθεται ο κ. Παναγιώτης Αναγνωσταράς Δήμαρχος του Δήμου Ναυπλιέων να μας ενημερώσει για το αν έχει προσλάβει Συμβούλους και ποιούς;

Σύμφωνα με το Νόμο οι αποφάσεις πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.

Να υποθέσουμε επομένως ότι δεν υπάρχουν Σύμβουλοι.

Όχι για άλλο λόγο αλλά γιατί κάποιοι που περιφέρονται στα γραφεία του Δήμου δεν είναι ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε υπάλληλοι του Δήμου.

Προφανώς είναι πολίτες που έχουν αιτήματα.