Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Πόσα θα πληρώσουμε για Συμβούλους φέτος;

Τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, όταν ο Δήμος επικαλείται αυτή ακριβώς την κατάσταση για να δικαιολογήσει την απουσία έργων και με δυσκολία γίνονται πληρωμές που μέχρι τώρα αφορούν κυρίως δαπάνες του παρελθόντος υπάρχουν χρήματα για τόσους πολλούς Συμβούλους;Δεν μιλάω μόνο για τους Ειδικούς Συμβούλους του Δημάρχου, όπως ο κ. Γιώργος Τσούρνος που πληρώθηκε για τις υπηρεσίες του από 25 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 3.278,25 ευρώ, εδώ, και με ανάλογα ποσά οι υπόλοιποι, αλλά για Συμβούλους που θα βοηθήσουν στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση του σχεδιασμού προτάσεων χρηματοδότησης στα διάφορα προγράμματα.

Να υποθέσουμε ότι το Επιστημονικό προσωπικό του Δήμου, που ενισχύθηκε μετά την κατάργηση της Νομαρχίας, δεν θεωρείται ικανό να ανταποκριθεί, ούτε φυσικά οι Αιρετοί.

Πως θα κριθεί η εργασία και η αποτελεσματικότητα των Συμβούλων που θα αμειφθούν με 24.354 ευρώ, εδώ, και 24.477 ευρώ, εδώ, με απευθείας ανάθεση;

Ποιος κοστολογεί την εργασία τους για να βγαίνει ποσό κάτω από 24.600 ευρώ που είναι το όριο για τις απευθείας αναθέσεις;

Νόμιμο είναι. Ηθικό όμως;