Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Απάντηση από τη ΔΕΥΑΝ και παρατηρήσεις Prefadorou


Δημοσιεύω την απάντηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΝ κ. Αρματά με τις εύλογες νομίζω παρατηρήσεις που από την απάντηση γεννώνται:Δ ΗΜΟΤΙΚΗ Ναύπλιο, 15-6-2012
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ.πρωτ. : 603
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ

Ταχ. Δ/νση : 25ης Μαρτίου 2
Ταχ. Κωδ. : 211 00 .
Τηλέφωνα :27520 - 28976, 24167
FAX : 99461
e - mail : deyanafpliou@yahoo.gr

Για όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα σας, «prefadoros-nafplio.com» την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:
Είναι γεγονός ότι υπήρξε μια δυσλειτουργία σε ότι αφορά την ανάρτηση αποφάσεων και πληρωμών και αυτό οφείλεται στο ότι ο αρμόδιος υπάλληλος έχει μετακινηθεί και εργάζεται για την επιχείρηση στη Δ.Ε. Ασίνης.
Η δυσλειτουργία αυτή έχει αποκατασταθεί και αναρτώνται πλέον στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλες οι αποφάσεις και πληρωμές.
Σε ότι αφορά τον τρόπο πληρωμών, πράγματι δίνονται σε εργολάβους – προμηθευτές ποσά έναντι πιστοποιημένων λογαριασμών και αυτό γίνεται λόγω αδυναμίας πλήρους εξόφλησης, εξαιτίας των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης.
Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο ως γνωστό εκπροσωπείται και η αντιπολίτευση, τα μέλη του, λαμβάνουν γνώση για όλες τις πληρωμές σε εργολάβους – προμηθευτές.
Σε ότι αφορά τα κλιματιστικά, λειτουργούν και μετά από σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου και απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η πληρωμή τους.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Αρματάς

Παρατηρήσεις Prefadorou:

Κατ΄αρχήν ευχαριστώ για την απάντηση, θα ήθελα να τονίσω ότι παραδέχεστε ότι οι αναρτήσεις της ΔΕΥΑΝ έχουν πρόβλημα και επομένως οι ερωτήσεις μου ήταν σωστές.

Από κει και πέρα και επειδή δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή και επειδή η δυσλειτουργία, όπως εσείς λέτε, έχει αποκατασταθεί να σας ενημερώσω ότι ακόμη και σήμερα οι αναρτήσεις είναι όπως και πριν (δείτε τη φωτογραφία).

Η αναφορά σας ότι ενημερώνετε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πληρωμές, ουδόλως καλύπτει την απαίτηση του Νόμου που είναι σαφέστατη.

Όσο δε για τα κλιματιστικά, αποτελεί έκπληξη η απάντησή σας κ. Αρματά γιατί πουθενά δεν έχει αναφερθεί αυτό που λέτε, δηλαδή η κανονική λειτουργία τους, η νομιμοποίηση της προμήθειας με απόφαση του Δ.Σ. και η έγκριση της πληρωμής τους.

Παρακαλώ να δημοσιεύσετε:

1ον την απάντηση της ΔΕΥΑΝ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με το θέμα.

2ον την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ, με τη γνωμοδότηση του Δικηγόρου, που εγκρίθηκε η προμήθεια.

3ον τα παραστατικά της προμήθειας, χρονολογίες και ποσό, που εγκρίθηκαν για πληρωμή από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ.

Επειδή κ. Πρόεδρε, καμιά απόφαση δεν έχει αναρτηθεί ακόμη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επειδή ως πολίτης και δημότης έχω κάθε δικαίωμα να τα γνωρίζω, αναμένω τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Μετά τιμής,

Prefadoros