Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Σκουριές Χαλκιδικής. Τόσο μακρυά, τόσο κοντά

Έπρεπε να γίνει εισβολή και εμπρησμός από ομάδα 30-35 ατόμων στις εγκαταστάσεις των μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής για να πληροφορηθούν οι περισσότεροι Έλληνες ότι κάτι τρέχει εκεί πέρα.

Βλέπετε τα μεγάλα κανάλια και οι μεγάλες εφημερίδες σχεδόν καθόλου δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα αν και αυτό υπάρχει για πολλά χρόνια.

Ευνόητοι οι λόγοι αν εξετάσει κανείς τους πρωταγωνιστές και τις επιδιώξεις τους.

Φυσικά το θέμα έχει δυο πλευρές και δυο λογικές που μπορεί να το δει ένας τρίτος παρατηρητής, εμείς έχοντας το πλεονέκτημα της απόστασης αλλά και το μειονέκτημα ότι ακολουθούμε απερίσκεπτα οικονομίστικες λογικές, που υποτίθεται δίνουν λύσεις σε προβλήματα όπως οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας, μπορούμε να διαλέξουμε πλευρά.

Σε μια χώρα που την εξαθλίωσαν, με το ένα τρίτο του εργατικού της δυναμικού άνεργου και του μισού της νεολαίας της, το "τυράκι" προσφοράς θέσεων εργασίας και κάποιου απροσδιόριστου ελάχιστου συνολικού οφέλους της περιοχής μοιάζει μάνα εξ΄ουρανού.

Είναι έτσι; ποια είναι η πραγματικότητα; ποιοι τελικά ωφελούνται; ποιο το κόστος από τη μη αναστρέψιμη καταστροφή στο περιβάλλον; ποιες οι συνέπειες στη ζωή των κατοίκων της περιοχής;

Ο Prefadoros παρουσιάζει μια σειρά από βίντεο όπου όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί και να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε την επίθεση και τον εμπρησμό.

Αυτή η ενέργεια, εκτός των άλλων, κάνει και ζημιά στην υπόθεση και την αντίδραση των κατοίκων.

Βέβαια μπορεί να έβαλε με αρνητικό τρόπο και για ώρες στα σπίτια μας το θέμα, αλλά όπως λένε και οι προφέσορες της διαφήμισης φίλοι μας Αμερικανοί, ακόμα και η αρνητική διαφήμιση έχει και τα θετικά της.

Στην προκειμένη περίπτωση έδωσε τη δημοσιότητα, και επομένως πληροφόρηση για ένα σημαντικό θέμα μιας περιοχής και λίγων σχετικά κατοίκων σε όλη την Ελλάδα, όπως και θα έπρεπε εξ΄αρχής.