Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Σε ασφυκτικό κλοιό οι Προϋπολογισμοί και τα οικονομικά των Δήμων

Υπό τη βαριά ατμόσφαιρα που δημιούργησε στους αιρετούς η καταδίκη Παπαγεωργόπουλου δημοσιεύτηκε η κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών-Οικονομικών: «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».

Με αυτή την απόφαση για την εφαρμογή του Νόμου, μπαίνει πλέον σε διαρκή έλεγχο η εκτέλεση του Προϋπολογισμού αλλά και του Τεχνικού Προγράμματος και του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.

Σε μηνιαία βάση λοιπόν ο έλεγχος που επιτρέπει αποκλίσεις μέχρι 10% από αυτά που έχουν προϋπολογισθεί και η αδυναμία ισοσκέλισης οδηγεί αυτόματα σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Όλα αυτά ελέγχονται από το λεγόμενο Παρατηρητήριο που προτείνει και λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Είναι γεγονός ότι ο ασφυκτικός κλοιός ίσως δημιουργήσει προβλήματα και αφαιρέσει ευελιξία από τους Δημάρχους στη διαχείριση του Δημοτικού χρήματος, όμως ήταν αναπόφευκτο να φτάσουμε σε τέτοια μέτρα όταν η κατάσταση συχνά ξέφευγε.

Το καλό είναι και με αφορμή αυτές τις ρυθμίσεις, να εμπεδωθεί το αίσθημα διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα και να ξαναγίνουν οι προϋπολογισμοί από την αρχή, με πραγματικά ποσά και τα απαραίτητα έργα, στη δύσκολη ιδιαίτερα συγκυρία.

Θα έχουμε καιρό να σχολιάσουμε όσο θα προχωρά η εφαρμογή τους και κατά πόσο πραγματικά θα εφαρμοστούν όπως αυτά προβλέπονται.

Η κοινή Υπουργική Απόφαση