Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Εμπλοκή και αλλαγή του μειοδότη στην «Εκβάθυνση στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων»

Μια τυπική(;) παράλειψη στην προσκόμιση εγγράφων από την εταιρία ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ, που συνεργάζεται με εταιρίες συμφερόντων της οικογένειας Τατούλη, την κήρυξε έκπτωτη από το έργο «Εκβάθυνση στο λιμένα Ναυπλίου και υποστήριξη κρηπιδωμάτων» και η Οικονομική Επιτροπή το ανέθεσε στην εταιρία ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕ.ΞΕ.Β.Ε.

Ο Prefadoros δεν παίρνει θέση για ένα Νομικό θέμα ερμηνείας των όρων ενός διαγωνισμού, αυτό που με νοιάζει, όπως και νομίζω όλους τους συμπολίτες, είναι αν αυτή η εμπλοκή δημιουργήσει μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη και φυσικά την ολοκλήρωση του έργου.


Αν η εταιρία ΑΤΛΑΣ που κηρύχτηκε έκπτωτη προσφύγει σε ένδικα μέσα, τότε είναι άγνωστο πως και πότε αυτά θα ολοκληρωθούν.

Μακάρι να μην υπάρξει καθυστέρηση, μακάρι να προχωρήσει το έργο, με όποιον και αν αναλάβει τελικά την εκτέλεση.

Είναι γεγονός ότι στα δημόσια έργα υπάρχει συνήθως μια δυσπιστία για το πως κάποιοι παίρνουν τελικά τα έργα.

Τα χρήματα είναι πολλά, τα συμφέροντα περισσότερα, η μάχη σκληρή και ανελέητη, μετριάζεται από συμφωνίες και συμμαχίες.

Να ελπίσουμε ότι γρήγορα θα ξεμπλέξουμε.

Πάντως κάποιος πρέπει να έχει "ματιάσει" τον Κωστούρο και τη Δημαρχία του.

Τρεις δημοπρασίες έχει κάνει μέχρι τώρα και στις τρεις υπήρξαν προβλήματα.

Πρώτα με το ISPS και το κλείσιμο του Λιμανιού, μετά με το αποχετευτικό του Δρεπάνου και τώρα με την εκβάθυνση.

Τη Μεγάλη Τετάρτη που έρχεται, Δήμαρχε, ευχέλαιο στο Δημαρχείο, οπωσδήποτε.

Το πρακτικό της Επιτροπής.

Prefadoros