Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Η "σκόπιμη" αμάθεια ως μέθοδος φίμωσης του Prefadorou

"Η έννοια ελευθερία του λόγου αναφέρεται στην δυνατότητα έκφρασης χωρίς λογοκρισία."

Έχω εξηγήσει πολλές φορές το αυτονόητο δικαίωμα του κάθε πολίτη στην έκφραση ελεύθερα της σκέψης του, της κρίσης του για πρόσωπα και καταστάσεις του δημόσιου βίου.

Και όμως, υπάρχουν συμπολίτες που όχι μόνο αμφισβητούν αυτό το δικαίωμα, αλλά μου ζητούν και εξηγήσεις προτάσσοντας μάλιστα το ακλόνητο επιχείρημα, "εσύ ως τι ασχολείσαι και σχολιάζεις το Δήμαρχο, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους πολιτικούς γενικότερα;"


Η απάντηση ότι ως πολίτης μας Δημοκρατικής χώρας έχω αυτό το δικαίωμα, δεν ικανοποιεί όλους, πολλοί λοιπόν που απουσίαζαν από το σχετικό μάθημα της Γ΄ Γυμνασίου και ο Prefadoros ήταν λάτρης της κοπάνας αλλά φρόντιζε να διαβάζει τα μαθήματα που έπρεπε, επιμένουν να αμφισβητούν ότι έχω δικαίωμα μέσα από ένα blog, να εκφράζω ελεύθερα τις απόψεις μου.

Αφού υπενθυμίσω τη βασική αρχή, το αξίωμα της Δημοκρατίας, "η πλειοψηφία κυβερνά, η μειοψηφία ελέγχει", αναφέρω τα άρθρα που αναφέρονται στην ελευθερία της έκφρασης Διεθνών Οργανισμών και στο Σύνταγμα της Ελλάδας, συνεχίζω με το σχετικό μάθημα της Γ΄ Γυμνασίου και καταλήγω με τη δήλωση και τις αρχές του Prefadorou, όπου βρίσκονται αναρτημένες σε εμφανές σημείο από την αρχή ύπαρξης αυτού του ιστολογίου.

Ελπίζω μετά από αυτή την ανάρτηση να μην ξαναδεχτώ παράπονα, ερωτήσεις και επιθέσεις για το δικαίωμα που έχω ως πολίτης και το οποίο ούτε το παραχωρώ, ούτε φυσικά θα πάψω να το ασκώ όσο σε αυτή τη χώρα θα υπάρχει Δημοκρατία.

Είναι η τελευταία φορά που αναφέρομαι στο θέμα, όποιος μετά την ανάγνωση εξακολουθεί να έχει άλλη άποψη, για το δικαίωμα να λέω την άποψή μου, να μου κάνει τη χάρη να μην με ξαναδιαβάσει και ας λέει ότι θέλει και όπου θέλει.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

ΑΡΘΡΟ 19
Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

Σύµβαση για την Προστασiα των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών

Άρθρo 10
Ελευθερία έκφρασης
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωµα εις τηv ελευθερίαv εκφράσεως. Τo δικαίωµα τoύτo περιλαµβάvει τηv ελευθερίαv γvώµης ως και τηv ελευθερίαv λήψεως ή µεταδόσεως πληρoφoριώv ή ιδεώv, άvευ επεµβάσεως δηµoσίωv αρχώv και ασχέτως συvόρωv.

ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ

Άρθρo 14
1. Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχασμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς.
2. O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθε άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται.

**5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου

Δικαιώματα και Yποχρεώσεις


Οι αρχές του prefadorou

Δεχόμαστε κριτικές, σχόλια, γνώμες, διαμαρτυρίες, παράπονα, αστεία, καλά λόγια ακόμα και συκοφαντίες.

Όποιος πιστεύει ότι θίγεται από κάποια ανάρτηση ή θέλει να απαντήσει παρακαλώ με ένα απλό mail να μας στείλει την άποψή του για δημοσίευση ή επανόρθωση.

Οι αναρτήσεις αφορούν αποκλειστικά πρόσωπα και καταστάσεις με δημόσιο χαρακτήρα και δεν αναφέρονται στην προσωπική ζωή που σεβόμαστε απολύτως.

Δεν έχουμε προηγούμενα με κανέναν, δεν κρατάμε επόμενα για κανέναν.

Επικοινωνία: prefadoros@gmail.com

Prefadoros