Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Anapliotika: Καταργείστε την Τοπική Αυτοδιοίκηση μήπως και σωθε...

Anapliotika: Καταργείστε την Τοπική Αυτοδιοίκηση μήπως και σωθε...: Τα γράφω χρόνια τώρα, τα έχω πει και σε αυτούς που υποτίθεται παίρνουν τις αποφάσεις, αν δεν αλλάξει εκ βάθρων η λειτουργία της Τοπικής Α...