Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

Τα παράδοξα και οι προσθαφαιρέσεις των εδρών που έβγαλαν χαμένους και κερδισμένους... (Διορθωμένο)

Οι εκλογές τέλειωσαν και όπως πάντα ο Prefadoros θα σας αναλύσει εκείνα τα στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, σε μια από τις τελευταίες του αναρτήσεις.

Το πιο σημαντικό στοιχείο για μένα είναι ότι ψήφισαν 1.000 συμπολίτες μας λιγότεροι από το 2014 και ο Δημήτρης Κωστούρος πήρε 1.000 ψήφους λιγότερες από το 2014 και έτσι κρατήθηκε στο 50%.

2014, εγγεγραμμένοι 30.146, ψήφισαν 21.311, έγκυρα ψηφοδέλτια 20.742

2019, εγγεγραμμένοι 30.242, ψήφισαν 20.398, έγκυρα ψηφοδέλτια 19.403


Στον πίνακα φαίνονται καθαρά σε όλες της εκλογικές περιφέρειες, ψήφοι και ποσοστά του Δημήτρη Κωστούρου:

ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΣΙΝΗ
ΜΙΔΕΑ
ΤΙΡΥΝΘΑ
ΣΥΝΟΛΟ
2014
4.473
45,63%
1.967
54,91%
3.009
60,92%
1.363
56,35%
10.812
52,13%
2019
4.284
45,11
1.518
46,06%
2.693
60,60%
1.249
57,64%
9.744
50,22%

Αν οι 1.000 λιγότεροι ψηφοφόροι του 2014, που δεν τον ήθελα και πάλι Δήμαρχο, αλλά δε βρήκαν αξιόπιστη πρόταση στους άλλους συνδυασμούς και δεν πήγαν να ψηφίσουν, δε θα το μάθουμε ποτέ, μόνο που έτσι τον ξαναέβγαλαν Δήμαρχο... Τα παράδοξα των εκλογών...

Πάμε στην κατανομή των εδρών, που είναι γεγονός ότι μπερδευτήκαμε λίγο, λόγω εφαρμογής για πρώτη φορά της απλής αναλογικής.

Ο Κωστούρος πήρε 17 έδρες στις 33 (είχε 20), ο Αναγνωσταράς 12, οι Σαλεσιώτης και Γκόνης από 2, στην κατανομή υπήρξαν μικρές εκπλήξεις, στη Μιδέα ο Κωστούρος πήρε 4 έδρες και ο Αναγνωσταράς τις άλλες 2, στην Τίρυνθα παίρνει 1 ο Κωστούρος και 2 ο Αναγνωσταράς και στην Ασίνη παίρνουν από 2 και την πέμπτη έδρα την παίρνει ο Σαλεσιώτης...

Δείτε τον πίνακα με ψήφους και έδρες, το γενικό εκλογικό μέτρο ήταν 588 ψήφοι και τα εκλογικά μέτρα των συνδυασμών αναφέρονται στο τέλος κάθε συνδυασμού:


ΝΑΥΠΛΙΟ
19
ΑΣΙΝΗ
5
ΜΙΔΕΑ
6
ΤΙΡΥΝΘΑ
3
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΔΡΕΣ
ΕΚΛ
ΜΕΤΡΟ
ΚΩΣΤΟΥΡ
4.284
7 266 3
10
1.518
2 370
2
2.693
4 397
4
1.053
1 479
1
9.744
50,22%
16,57

 17
574
ΑΝΑΓΝ
3.527
6 17
6
1.530
2 360
2
1.235
2 65
2
1.040
1 455 1
2
7.013
36,14%
11,92

 12
585
ΣΑΛΕΟ
909
1 163
1
197
197 1
1
278
278
107
107

1.491
7,68%
2,53

 2
746
ΓΚΟΝΗΣ
776
1 198 1
2
51
51
238
238
90
90
1.155
5,95%
2,20

 2
578

9.496
3.296
4.444
2.167
19.403
33


Μέχρι αύριο που θα βγει η πλήρης σταυροδοσία σας αφήνω να μελετήσετε την αρχή της νέας εποχής που ανοίγει με την απλή αναλογική...

Prefadoros