Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Απάντηση του Μάνου Περράκη στα μέλη του Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου για ομόφωνη απόφασή τους

Αγαπητά μέλη του Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου, κατανοώ ότι ένα όργανο για να λειτουργεί απαιτεί ελάχιστη ομοφωνία και να παρέχει κάλυψη στους επικεφαλής Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, εμπιστεύομαι την επιστημοσύνη σας και αναγνωρίζω την κοινωνική σας καταξίωση, άλλωστε με τους περισσότερους έχω προσωπική γνωριμία.


Γι΄αυτό και μου προξένησε ιδιαίτερη έκπληξη η ομόφωνη απόφασή σας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΤ την 15η Φεβρουαρίου 2012, εδώ, που αναφέρεται στο ερώτημα μου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το θέμα της Συναυλίας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2011 στο Βουλευτικό.

Από την ανάρτηση στο Διαύγεια φαίνεται ότι χωρίς ερωτήσεις και διάλογο εγκρίνατε ομόφωνα την εισήγηση της Αντιπροέδρου κ. Νταή, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στα δημοσιευμένα πρακτικά, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ελλιπής και γεμάτη από αυθαίρετες ενέργειες.

Όταν υπεισέρχεται διαχείριση Δημοτικού χρήματος, και όταν ο Δήμαρχος επικαλείται την άσχημη οικονομική κατάσταση για να περιορίζει άλλες δραστηριότητες, αυτή η διαχείριση, πιστεύω ότι συμφωνείτε, πρέπει να γίνεται με φειδώ ως προς τη σκοπιμότητα και διαφάνεια ως προς την ουσία.

Ας δούμε το ιστορικό από την αρχή γιατί μπορεί και να μην είχατε το χρόνο να δείτε σε βάθος τις λεπτομέρειες ή αρκεστήκατε σε αυτά που σας είπαν οι εισηγητές του θέματος.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 παίρνετε πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΤ για τις 13 Δεκεμβρίου 2011.

-- Στο 2ο θέμα υπάρχει: "Τρίτη τροποποίηση Προϋπολογισμού" και η εισηγήτρια Αντιπρόεδρος κ. Νταή εισηγείται την δημιουργία ενός νέου κωδικού, που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό, με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία του για την εκπλήρωση των σκοπών του Ν.Π".

Αποφασίζετε ομόφωνα τη δημιουργία του νέου κωδικού με ποσό 24.000 Ευρώ.

(Προηγουμένως, στην αρχή της συνεδρίασης, έχει παραιτηθεί και ο Αντιδήμαρχος κ. Κωστούρος από τη θέση του στην Επιτροπή Αθλητισμού "διότι δεν ενημερώθηκε για το κλείσιμο της πισίνας", λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά στη συνέχεια ψηφίζει την "επιτακτική ανάγκη" για τη Συναυλία.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Νόμος επιτρέπει τέτοια μεταφορά και δημιουργία νέου κωδικού μόνο " δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ" όπως στην απόφασή σας γράφεται.

Ποια η "έκτακτη και επείγουσα ανάγκη"; η τέλεση μιας Συναυλίας;

Η απόφαση αναρτάται στο Διαύγεια στις 21 Δεκεμβρίου 2011, εδώ.

-- Στη συνέχεια της ίδιας συνεδρίασης, ΘΕΜΑ 3ο Διοργάνωση συναυλίας κλασικής μουσικής στις 19 και 20 Δεκεμβρίου για το έτος 2011, ο κ. Χελιώτης εισηγήται και προτείνει συναυλία που αποφασίζεται ομόφωνα, αντιγράφω από την απόφαση:

"Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Κάνουν δεκτή την εισήγηση του μέλους του ΔΣ κου Χελιώτη

2. Αποφασίζουν την διεξαγωγή ενός διημέρου με συναυλίες κλασικής μουσικής στο Βουλευτικό στο Ναύπλιο την 18 και 19 Δεκεμβρίου 2011.

3. Αναθέτουν στην Ensemble Transcription την πραγματοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης.

4. Ψηφίζουν την διάθεση της πίστωσης των 19.000,00€ συν του Φ.Π.Α 23% από τον Κ.Α. . 15-6471.001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του προϋπολογισμού του 2011 του Δ.Ο.Π.ΠΑ.Τ"


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πρόσκληση γράφει για διήμερο 19 και 20, η εισήγηση και απόφαση κάνει λόγο για 18 και 19. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18 υπάρχει προγραμματισμένη άλλη εκδήλωση, το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ που οργανώνει η Αντιπεριφέρεια Αργολίδας και που έγινε κανονικά και στις 20 υπάρχει άλλη εκδήλωση για τα παιδιά των Λιμενικών που και αυτή έγινε κανονικά.

Στις 19, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΟΠΠΑΤ, προβλέπεται εκδήλωση από τα παιδικά τμήματα της Δημοτικής Χορωδίας, είναι δυνατόν να μην γνωρίζει κανείς για το πρόγραμμα και ούτε καν να συζητήθηκε η όποια αλλαγή;

Η απόφαση αναρτάται στο Διαύγεια στις 3 Ιανουαρίου 2012!, εδώ.

Έχει προηγηθεί ανάρτηση  στις 29 Δεκεμβρίου 2011 "ανάληψης υποχρέωσης για συναυλία" με εντολή της κ. Νταή που έχει ημερομηνία απόφασης 14 Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή την επομένη, που επί λέξη γράφει:

"Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εικοσιτρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ 23.370,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων" Κ.Α.Ε. 15-6471.001 οικ. έτος 2011 για την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 19-12-2011", εδώ.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Η κ. Νταή μια μέρα μετά την απόφαση του ΔΣ για "διήμερο με συναυλίες κλασσικής μουσικής" λέει "για την ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 19-12-2011", δηλαδή σαφώς γνωρίζει ότι πρόκειται να γίνει μια εκδήλωση και όχι συναυλίες κλασσικής μουσικής όπως υπήρχε στην απόφαση.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Ενώ οι αποφάσεις για δημιουργία νέου κωδικού, ΘΕΜΑ 2, και τις συναυλίες κλασσικής μουσικής, ΘΕΜΑ 3, παίρνονται στις 13 Δεκεμβρίου 2011 δεν αναρτώνται μαζί στο Διαύγεια αλλά η πρώτη στις 21 Δεκεμβρίου 2011 και η άλλη στις 3 Ιανουαρίου 2012.

Μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2011 δεν υπάρχει τίποτα δημοσιευμένο πλην της δημιουργίας του κωδικού των 24.000 Ευρώ. Στις 29 δημοσιεύεται, όπως προείπα, η "ανάληψη υποχρέωσης" οπότε φαίνεται ότι η δημιουργία του κωδικού σχετίζεται με την εκδήλωση.

Ανατρέχοντας στην ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2011 διαπιστώνω ότι η μόνη εκδήλωση που έγινε στο Βουλευτικό ήταν όντως της Παιδικής Χορωδίας με τη συμμετοχή του Ensemble Transcription όπως μεταδόθηκε από τα τοπικά κανάλια.

Αναρτώ λοιπόν στις 31 Δεκεμβρίου 2011 στο blog prefadoros-nafplio.com το θέμα και βάζω τίτλο "Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου 24.000 €, Πολιτιστική Εκδήλωση Συναυλία 23.370 €" χωρίς να ξέρω, αφού μέχρι τότε δεν έχει δημοσιευτεί στο Διαύγεια η απόφαση με το 3ο ΘΕΜΑ για διήμερο κλπ, και εκφράζω απορία για το υπερβολικό κόστος και αν θα πάνε τα χρήματα στα παιδιά της χορωδίας. Η ανάρτηση εδώ.

Προφανώς βλέποντας την ανάρτηση στο blog του Prefadorou σπεύδουν με την αλλαγή του χρόνου και αναρτούν στο Διαύγεια το 3ο ΘΕΜΑ για την ανάθεση της Συναυλίας.

Ανεβάζω στον Prefadoro με ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2012 κείμενο με τίτλο "Για την κλασική μουσική καλλιέργεια των παιδιών του Ναυπλίου "όπου αναφέρω: "Που είναι λοιπόν το διήμερο με συναυλίες κλασικής μουσικής; μήπως ειπώθηκε μόνο και μόνο για να δικαιολογηθεί το υπέρογκο ποσό των 23.370 Ευρώ; γιατί και πως προστέθηκε η Ensemble Transcription πέντε μέρες πριν για τα έξοδα της οποίας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Χελιώτη, θα δοθεί το ποσό;"

Και σημειώνω από κάτω: "Φυσικά και χρειάζονται εξηγήσεις, ο Prefadoros θα στείλει την ανάρτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αυτή ως υπεύθυνη κατά το Νόμο ας αποφασίσει". Η ανάρτηση εδώ.

-- Πάμε στην ενδιαφέρουσα συνέχεια, στις 15 Φεβρουαρίου 2012 συνέρχεται σε συνεδρίαση το ΔΣ του ΔΟΠΠΑΤ και στο 5ο ΘΕΜΑ γίνεται συζήτηση επί εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2012, όπου ζητούνται εξηγήσεις για το ερώτημα του Εμμανουήλ Περράκη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Αφήνω τα περί "απειρίας και όχι σκοπιμότητας" στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού και την αναφορά μου περί του ότι το κόστος αφορά την Παιδική Χορωδία που λέει στην εισήγηση του θέματος η Αντιπρόεδρος κ. Νταή γιατί ο καθένας καταλαβαίνει γιατί ειπώθηκαν και πάμε στην ουσία.

Αντιγράφω από τα πρακτικά:

"Η Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι πράγματι είχαμε αποφασίσει την διεξαγωγή δύο συναυλιών για τις 18 και 19 Δεκεμβρίου από τις οποίες τελικά πραγματοποιήθηκε μόνο η μία αυτή ης 19ης Δεκεμβρίου λόγω κακού προγραμματισμού για την διάθεση του Βουλευτικού.

Ανέφερε επίσης ότι μετά συνεννόηση της ιδία με την εταιρεία στην οποία είχε γίνει η ανάθεση (Ensemble Trancription ) συμφωνήθηκε η ανακληθείσα συναυλία να πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2012 και ότι η τιμολόγηση και για τις δύο συναυλίες θα γίνει σύμφωνα με την ανάθεση μετά την πραγματοποίησή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει τιμολογηθεί κανένα ποσό έναντι της συμφωνηθείσας ανάθεσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00€ συν τον Φ.Π.Α."

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Κατ΄αρχήν και σύμφωνα με το Νόμο οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν προηγουμένως δεν έχουν αναρτηθεί στο Διαύγεια και δεν διαθέτουν αριθμό δημοσίευσης, επομένως οι αποφάσεις που εκτελέστηκαν είναι άκυρες.

Η ανάκληση και νέα συμφωνία που έκανε η Αντιπρόεδρος κ. Νταή για συναυλία είναι άκυρες αφού δεν είχε προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΤ.

- Γιατί η ανακοίνωση για ανάκληση της εκδήλωσης και η συμφωνία για νέα έγινε γνωστή δύο μήνες μετά και φυσικά μετά τις εξηγήσεις που ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

- Υπάρχει συμβόλαιο-συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ του ΔΟΠΠΑΤ και του Ensemble Transcription πριν τις 19 Δεκεμβρίου 2011, όπως είναι υποχρεωτικό, και γιατί αυτό δεν αναρτήθηκε στο Διαύγεια;

- Κατατέθηκε αυτό στην Εφορία όπως προβλέπεται αφού η εκδήλωση θα είχε δωρεάν είσοδο;

- Αν η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2011 δεν έγινε "λόγω κακού προγραμματισμού για την διάθεση του Βουλευτικού" όπως λέει η κ. Νταή, και ανεκλήθη, οι μουσικοί που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη πότε έφτασαν στο Ναύπλιο; τα παραστατικά υπάρχουν φαντάζομαι και μπορεί να αποδείξουν το πότε η κ. Νταή αντελήφθη τον "κακό προγραμματισμό".

- Γιατί είκοσι μέρες μετά αναρτά στο Διαύγεια, στις 3 Ιανουαρίου 2012, την απόφαση για δύο συναυλίες κλπ όπως έχω γράψει πιο πάνω;

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012, όπως προείπα, έχουν μεσολαβήσει δύο τακτικές συνεδριάσεις του ΔΟΠΠΑΤ στις 29 Δεκεμβρίου 2011 και στις 23 Ιανουαρίου 2012 όπου θα μπορούσε να γίνει ανάκληση της απόφασης 46 της 13ης Δεκεμβρίου και δεν έγινε.

Έγινε μόνο μετά την παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 30 Ιανουαρίου 2012.

Πιστεύω ότι όλοι καταλάβατε, ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Αναγνωσταράς που ήταν Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ μέχρι πριν λίγες μέρες τι έχει να πει; αισθάνεται αμέτοχος με το απλό επιχείρημα ότι είχε παραχωρήσει τις αρμοδιότητες στην κ. Αντιπρόεδρο; δεν αισθάνεται πολιτικά υπεύθυνος τουλάχιστον για τη λειτουργία του οργάνου που Προέδρευε;

Αγαπητοί συμπολίτες μέλη του Δ.Σ. του ΔΟΠΠΑΤ δεν θα σας κουράσω με περισσότερες λεπτομέρειες, ειλικρινά πιστέψτε με ότι βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση αλλά πιστεύω ότι ο σεβασμός στη διαχείριση του χρήματος των πολιτών, ιδιαίτερα τούτες τις στιγμές, υπερβαίνει συναισθηματισμούς και την τάση "εγώ θα βγάλω το φίδι απ΄την τρύπα" και απαιτεί από όλους ευθύνη και σύγκρουση αν χρειαστεί.

Υ.Γ. Σύμφωνα με την απόφαση την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 (αύριο) θα γίνει η ανακληθείσα συναυλία στο Βουλευτικό που μαζί με την άλλη θα μας στοιχίσει 23.370 Ευρώ. Είναι δυνατόν να μην έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου η εκδήλωση; είναι δυνατόν να μην έχει διαφημιστεί και να μην αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης; Τι να πω;

Με τιμή

Μάνος Περράκης

για την αντιγραφή

Prefadoros

prefadoros-nafplio.com

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 18, 19, 20 Δεκεμβρίου 2011 από την ιστοσελίδα του Δήμου:


Η εκδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2011: