Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Γιατί το παράνομο γίνεται συνήθεια, αλλά ποτέ ηθικό, απευθείας αναθέσεις και παράνομοι προϋπολογισμοί

Κάθε τόσο ο Prefadoros επισημαίνει ότι σε αυτή τη χώρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα αν πρώτα δεν μπει βαθιά το νυστέρι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στη διαχείριση των χρημάτων που αυτή σχεδόν ανεξέλεγκτα διαχειρίζεται.

Έχουμε μιλήσει για τις απευθείας αναθέσεις που αποτελούν πηγή σπατάλης και τουλάχιστον πολιτικού εκμαυλισμού συνειδήσεων και χειραγώγησης της πολιτικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που βιώνουμε.

Οι απευθείας αναθέσεις προϋποθέτουν σπάσιμο κωδικών και υπερεκτιμημένα έσοδα, στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Δήμου, ώστε να μπορούν αυτές να γίνονται και να αποφεύγονται οι περιορισμοί του Νόμου.


Για να γίνει κατανοητό, για τις περισσότερες περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων, δεν επιτρέπεται να γίνει μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος περισσότερες από μία δαπάνη από κάθε κωδικό.

Αυτό σημαίνει ότι αν ακολουθείτο η διαδικασία του διαγωνισμού για όλες τις δαπάνες, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη για πολλούς κωδικούς με παρεμφερή αντικείμενα και όριο το "μαγικό" ποσό 24.600 Ευρώ, που είναι το ανώτερο των απευθείας αναθέσεων.

Ο Νομοθέτης λοιπόν σωστά θέτει ότι δεν μπορεί τα προβλεπόμενα έσοδα του νέου προϋπολογισμού να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερα από αυτά του προηγούμενου, προφανώς και για να αποφεύγεται η κατάτμηση των κωδικών.

Αλλά και γιατί για τις περισσότερες απευθείας αναθέσεις προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχει απρόβλεπτη και έκτακτη ανάγκη, την οποία όμως φροντίζουν οι Δήμαρχοι να "προβλέπουν" τοποθετώντας την εκ των προτέρων στον Προϋπολογισμό, με τους πολλούς κωδικούς.

Να δούμε τι λέει ο Καλλικράτης για τους Προϋπολογισμούς και πως αυτά δεν εφαρμόζονται, ούτε από τους Δήμους ούτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει υποχρέωση να μην τους εγκρίνει:

Νόμος 3852/2010 Καλλικράτης

Άρθρο 266
Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων

7. Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Να δούμε και την εγκύκλιο που επισημαίνει τη διάταξη και ζητά την εφαρμογή του Νόμου:

Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 45

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010.

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος και σε αυτόν, εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ 7 ν.3852/2010 και η παραβίαση της μπορεί να οδηγήσει στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης.

Όταν όμως ο μοναδικός σχεδόν που φωνάζει είναι ο Prefadoros, ότι οι Προϋπολογισμοί είναι παράνομοι και ανεκτέλεστοι, τότε αγαπητοί συμπολίτες θα έχουμε όχι μόνο σπατάλη, αλλά και τον πειρασμό εκμετάλλευσης της χαλαρής εφαρμογής των Νόμων με τα όποια επακόλουθα.

Θα μου πεις, "εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να βγει ο δικός μου", γιατί έτσι γουστάρω και δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα περίεργα που μου λες, "άλλωστε όλοι τα ίδια κάνουν".

Ο Prefadoros θα επιμένει, μπορεί στο μέλλον, μετά από καμιά εκατοστή χρόνια, κάποιος ιστορικός του διαδικτύου να ασχοληθεί με το πόσο υπεύθυνοι πολίτες ήταν οι συμπολίτες της περιοχής που κατοικούσαν στο Ναύπλιο το 2014, να αναδείξει το είδος, να το καταγράψει, να το χρησιμοποιήσει σαν παράδειγμα.

Ας τον βοηθήσω λοιπόν με τα στοιχεία των Προϋπολογισμών του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλιέων Αναγνωσταρά-Κωστούρου:

Το 2011 τα προβλεπόμενα έσοδα στον Προϋπολογισμό ήταν: 39.572.884,67 Ευρώ, εισπράχθηκαν: 21.251.891,48 Ευρώ.

Το 2012 τα προβλεπόμενα έσοδα στον Προϋπολογισμό ήταν: 38.247.328,52 Ευρώ, εισπράχθηκαν: 21.172.087,72 Ευρώ.

Το 2013 τα προβλεπόμενα έσοδα στον Προϋπολογισμό ήταν: 37.639.909,63 Ευρώ και αν και δεν έχει δημοσιευθεί ο τελικός απολογισμός, τα στοιχεία εννεαμήνου δείχνουν ότι δύσκολα τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 21.000.000 Ευρώ.

Για το 2014 έχουν προϋπολογισθεί έσοδα 41.936.555,33 Ευρώ, έχουμε και εκλογές βλέπετε.

Μιλάμε για κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας σύνταξης Προϋπολογισμού σύμφωνα με το Νόμο και σύμφωνα με την ουσία και την ηθική.

Ποιος νοιάζεται τελικά; Μήπως ο Δήμαρχος να συμμαζέψει τα οικονομικά και να ανταποκρίνονται αυτά στην πραγματικότητα; Μήπως οι Ελεγκτικοί μηχανισμοί; Μήπως οι πολίτες που παριστάνουν μονίμως τους έξυπνους και αναζητούν σε φαντάσματα την κακοδαιμονία τους;

Prefadoros