Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Η απόφαση 645/2017 του Πρωτοδικείου Ναυπλίου για τα 130.000 Ευρώ που υποχρεώθηκε να πληρώσει ο Δήμος Ναυπλιέων...

Είδαμε σε τρεις προηγούμενες αναρτήσεις, το ιστορικό της υπόθεσης Μαζιώτη και τα ερωτηματικά που έμειναν από την υποχρέωση του Δήμου Ναυπλιέων να της καταβάλει 130.000 Ευρώ.

Να δούμε την απόφαση και τι υποστήριξε στο υπόμνημα της η πλευρά του Δήμου...

Ο Δήμος Ναυπλιέων αρνήθηκε την παροχή υπηρεσιών από την πλευρά της εταιρείας Μαζιώτη και στήριξε την άρνηση του να την πληρώσει, στο ότι δεν υπήρχαν έγγραφες αποφάσεις και συμφωνητικά, που να τις αποδεικνύουν.

Στη δίκη δεν παρουσιάστηκε κανένας μάρτυρας από την πλευρά του Δήμου, ούτε ο Δήμαρχος, παρά μόνον ο δικηγόρος του Δήμου.


Η επιχειρηματολογία κατέληγε:Απέναντι σε αυτή την επιχειρηματολογία, (ο φάκελλος επαναλαμβάνω πλήρης είναι στη διάθεση του καθενός), η εταιρεία Μαζιώτη και με παρουσία μάρτυρα στο δικαστήριο, έπεισε ότι είχε απόλυτο δίκιο και ότι ο Δήμος Ναυπλιέων, αφού έλαβε τις υπηρεσίες της, αρνήθηκε να την πληρώσει και τελικά υποχρεώθηκε με την απόφαση, να της καταβάλει όλο το ποσό, με τόκο 6% και τα δικαστικά έξοδα.

Απόσπασμα από το σκεπτικό της καταδίκης:


Εδώ δεν αφήνεται καμιά αμφιβολία για τη συμφωνία του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου με την εταιρεία Μαζιώτη για την παροχή των υπηρεσιών.

Και καταλήγει η απόφαση:


Στο 16σέλιδο σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, αναλύεται κάθε πλευρά της υπόθεσης και είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατόν ο Δήμος Ναυπλιέων να αρνηθεί την εύκολα αποδειχθείσα πραγματικότητα, την αλήθεια...

Γι' αυτό ρωτάω και ξαναρωτάω, αφού οι υπηρεσίες από την εταιρεία προς το Δήμο αποδείχτηκε ότι παρασχέθηκαν, γιατί ο Δήμος, ο Δήμαρχος για να μην κοροϊδευόμαστε, αρνήθηκαν να τις πληρώσουν; Και αφού αμφισβήτησαν ότι παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, γιατί απέφυγε ο Δημήτρης Κωστούρος να φέρει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για να ασκηθεί έφεση;

Γιατί διακινδύνευσε μια παραπομπή του για παράβαση καθήκοντος, που μπορεί να φτάσει μέχρι την έκπτωση ή αργία από το αξίωμα του Δημάρχου;

Ο Νόμος δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες:

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Νόμος 4071/2012 και το άρθρο 54 Νόμος 4447/2016, προβλέπει ότι:

Ειδικότερα (η Οικονομική Επιτροπή) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
.............................
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό
..............................

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ήταν το επίμαχο διάστημα και εξακολουθεί να είναι, ο Δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος.

Όσο για το αν έχει ευθύνη ο Δήμαρχος του 2011 Παναγιώτης Αναγνωσταράς, όπως προκύπτει και από το σκεπτικό της απόφασης, όταν ξεκίνησαν οι υπηρεσίες για το Εθνικό δημοτολόγιο, το Σεπτέμβρη του 2011, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν οι ώρες που θα χρειαζόταν ο Δήμος Ναυπλιέων τις υπηρεσίες της εταιρείας Μαζιώτη, και γι' αυτό συμφωνήθηκε στον Προϋπολογισμό του Δήμου του 2012 να προβλεφθεί κατ' αρχήν δαπάνη 24.600 Ευρώ, όπως και έγινε.

Παρά το ότι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έφυγε ο Αναγνωσταράς και πήρε τη θέση του ο Κωστούρος, εγκρίθηκαν να πληρωθούν τα 24.600 Ευρώ, εδώ, όπως εγκρίθηκε και παρόμοια δαπάνη το 2013 ύψους ομοίως 24.600 Ευρώ, εδώ, τελικά δεν πληρώθηκαν και οδήγησαν την εταιρεία Μαζιώτη σε αγωγή κατά του Δήμου Ναυπλιέων.

Ο Δημήτρης Κωστούρος κρύβεται και δεν απαντά, ειλικρινά αδυνατώ να κατανοήσω το λόγο...

Αν κάπου έγινε λάθος, άνθρωποι είμαστε, ας μας εξηγήσει και θα καταλάβουμε, είναι υπόλογος, πιστεύει ότι θα βαρεθώ και θα σταματήσω;

Prefadoros

Υ.Γ. Οι αναρτήσεις της υπόθεσης:

Ερωτηματικά για την πληρωμή 130.000 Ευρώ σε εταιρεία, που ο Δήμος Ναυπλιέων αρνείτο ότι τα χρωστούσε!!!

Αφέλεια; Αμέλεια; Άγνοια; Αδιαφορία; Κάτι άλλο; Ο Δημήτρης Κωστούρος δε θα απαντήσει για τα 130.000 Ευρώ;

Δώστε πειστικές απαντήσεις κύριε Κωστούρο για τα 130.000 Ευρώ που πληρώθηκαν στην εταιρεία Μαζιώτη...