Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Συνεχίζω με αναθέσεις γιατί κάποιοι μου ζήτησαν εξηγήσεις

Μου την "πέσανε" γι΄αυτά που έγραψα χθες για τις απευθείας αναθέσεις, ότι λασπώνω Δημάρχους και άλλους αιρετούς γιατί δεν ξεκαθαρίζω λεπτομερώς την κάθε ανάθεση και την αιτιολογία της.

Ωραία λογική, αλλάξαμε τους ρόλους, εγώ να αποδείξω ότι δεν είμαι συκοφάντης επειδή απλά αναφέρω γεγονότα.

Πάμε λοιπόν, αφήνω κατά μέρος τους γείτονες σε Τρίπολη και Γορτυνία, αξεπέραστοι οι Δήμαρχοι εκεί, να έρθουμε στα δικά μας.

Θα αναφέρω κάποιες αναθέσεις, των τελευταίων δύο μηνών, που στην επικεφαλίδα έχουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

και στο τέλος υπογραφή,

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 14.999,85 €

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16.826,40 €

- Μηχανογραφική υποστήριξη των βάσεων δεδοµένων των υπηρεσιών... 24.600,00 €

- Παροχή υπηρεσιών συµβούλου σε χωροταξικά θέµατα του πρώην ∆ήµου Ναυπλίου (Γ.Π.Σ ) 24.200,00 €

- Ανάπτυξη πληροφοριακού υποσυστήµατος αυτοµατοποιηµένης ενηµέρωσης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων... 20.000,00. €

- Σύνταξη Έκθεσης του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή οικιακών και εμπορικών βιοαποβλήτων 9.350,00 €

- Μελέτη Τοπικής Στρατηγικής Τουρισμού του Δήμου Ναυπλιέων 10.000.00 €

- Επούλωση λάκκων στις ∆Ε Μιδέας και Ασίνης µε ανακυκλωµένο Ασφαλτόµιγµα 24.108,00 €

- Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη ∆.Ε. Ναυπλίου 11.386,44 €

- Προµήθεια χρώµατος για τις διαγραµµίσεις των οδών του ∆ήµου Ναυπλιέων 9.480,66 €

- Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού του ∆ήµου 3.186,93 €

- Χωµατουργικές εργασίες πυρασφάλειας πέριξ του πρώην ΧΑ∆Α Ν. Τίρυνθας 11.945,22 €

- ∆ιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια εορτασµού της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως 2.000,00 €

- Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών που παρουσιάστηκαν στα δίκτυα άρδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας ΜΙ∆ΕΑΣ 2.091,00 €

- Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων κήπων 3.150,03 €

- Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Ασίνης 9.775,79 €

Το σύνολο; Κάπου το ευκαταφρόνητο ποσό των 176.000 Ευρώ, μόνο γι΄αυτές τις αναθέσεις, χωρίς τα μικροποσά και τις αναθέσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων, σε δύο μήνες περίπου.

Τι είπατε;

Ο Prefadoros να απολογηθεί; Όχι ρε παιδιά, θα μας πάρουνε με τις πέτρες.

Οι κατέχοντες την εξουσία θα απολογηθούν, θα αιτιολογήσουν πως και γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα, και βέβαια γιατί σε αυτούς, τους συγκεκριμένους προμηθευτές.

Ο Prefadoros και ο κάθε Prefadoros πληρώνει, αυτοί που ξοδεύουν στο όνομα του, τα χρήματα του, θα δώσουν εξηγήσεις, όχι οι Prefadoroi.

Όποιος αμφισβητεί τα νούμερα και τις αποφάσεις ας πατήσει πάνω στις αναθέσεις για να δει αυτό που δεν αμφισβητείται, το μόνο που μπορεί να αμφισβητηθεί είναι η πρόθεση και τελικά το αποτέλεσμα των απευθείας αναθέσεων από το Δήμαρχο.

Δεν έχει παρά να απαντήσει για τις επιλογές του.

Prefadoros