Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Τα περίεργα συνεχίζονται στη ΔΕΥΑΝαυπλίου

Με ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 10-11-2011 και θέμα: ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ διαβάζουμε απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΝ από τις 28-7-2011 για "Την έγκριση της πληρωμής τιμολογίου (εφόσον εγκριθεί δαπάνη) στον κ. Μ. Σπάθη ποσού 30.000€".


Θυμάστε ασφαλώς το θέμα που με πρωτοβουλία του κ. Χρήστου Γραμματικόπουλου πήγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης και εγκατάστασης των κλιματιστικών, από τον Φεβρουάριο του 2011, χωρίς απόφαση του ΔΣ.

Ενώ ακόμη δεν έχει βγει το πόρισμα της έρευνας, και η νομιμότητα της τοποθέτησης των κλιματιστικών, μέσα στο καλοκαίρι και ενώ απουσιάζουν τρία από τα 9 μέλη του ΔΣ, οι κ.κ. Βασιλόπουλος, Αυγουστόπουλος και Γραμματικόπουλος, έρχεται για συζήτηση και λήψη απόφασης με τη μορφή του κατεπείγοντος η έγκριση πληρωμής του τιμολογίου των 30.000 Ευρώ.

Κατ΄αρχήν το κατεπείγον ποιο είναι; Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. Αρματάς αναφέρει τα εξής:

"Αν εξαιρέσουμε το θέμα της νομιμότητας για την προμήθεια και την εγκατάσταση των κλιματιστικών στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν , θέμα για το οποίο γίνεται έλεγχος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το θέμα της πληρωμής τιμολογίου του αναδόχου πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Διοικ. Συμβουλίου" και συμπληρώνει, "Θέτει υπόψη των συμβούλων την γνωμάτευση του κ. Δημ. Ροϊνιώτη δικηγόρου που κλήθηκε από το Πρόεδρο να συντάξει και έχει ως κάτωθι:"

Η γνωμοδότηση του Δικηγόρου δεν αναφέρεται στην ανάρτηση για να δούμε και τους λόγους και τη λογική της απόφασης που τελικά ψηφίστηκε από τέσσερα μέλη ενώ δύο καταψήφισαν.

Δείτε τελικά την απόφαση και πες τε μου αν βγάζετε συμπέρασμα γιατί εγκρίνει την πληρωμή του τιμολογίου, εφόσον εγκριθεί η δαπάνη! και όσον αφορά "το θέμα της νομιμότητας της ανάθεσης δεν απασχολεί την παρούσα απόφαση"!

"Πόσα θες να μας τρελάνεις" που λέμε για τα περίεργα που ακούμε.

Επί λέξει γράφεται στην ανάρτηση στο Διαύγεια: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω γνωμάτευση του δικηγόρου κ. Ροϊνιώτη
αποφασίζει πλειοψηφικά :

Αριθμός Απόφασης : 48
Την έγκριση της πληρωμής τιμολογίου (εφόσον εγκριθεί δαπάνη) στον κ. Μ. Σπάθη ποσού 30.000€
 

Μειοψηφεί επί του θέματος η κα. Δούκα Βασιλική και ο κ. Ιωάννης Αράπογλου.
 

Το θέμα της νομιμότητας της ανάθεσης του έργου και τοποθέτησης των κλιματιστικών συστημάτων στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν, δεν απασχολεί την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εσείς τελικά καταλάβατε; αν όχι ρωτήστε τους, κάτι παραπάνω θα ξέρουν.